Kurator

Skolkuratorn är i första hand till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Kontakten kan handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbning, svårigheter med att gå i skolan, samlevnadsfrågor, drogproblem etc. Kuratorn träffar enskilda elever, grupper och klasser.

Namn/E-postTitel/FunktionTelefon
Eytan Demir Kurator 20 71 45, 072-574 01 89
Ramak Kabodvand Kurator 20 75 07, 073-023 75 07

Senast uppdaterad den 14 december 2016