Kurator och psykolog

Skolkuratorn är i första hand till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Kontakten kan handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbning, svårigheter med att gå i skolan, samlevnadsfrågor, drogproblem etc. Kuratorn träffar enskilda elever, grupper och klasser.
Från och med höstterminen 2017 finns också en psykolog anställd på Berzeliusskolan.

Namn/E-postTitel/FunktionTelefon
Eytan Demir Kurator 20 71 45, 072-574 01 89
Emma Otteryd Psykolog 072-546 67 14

Senast uppdaterad den 2 oktober 2017