IVAS-Grund

Utbildningen vänder sig till elever i år 7-9 med diagnosen Asperger syndrom och högfungerande autism.
Vår vision är att varje elev ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.

Tel. 26 31 48

Senast uppdaterad den 17 november 2016