Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information