Om Berzeliusskolan år 7-9

Berzeliusskolan är en relativt ung skola. Byggnaden invigdes 1953 som en grundskola men då med namnet Vasaskolan. Grundskoledelen upphörde 1965 och i stället flyttade, efter en ombyggnad 1965-66, Högre tekniska läroverket in i lokalerna. Efter ett år i de nya lokalerna fick skolan 1967 namnet Berzeliusskolan. Därefter har skolan byggts om och till vid tre tillfällen. Under läsåret 2013/14 startade en ombyggnad och upprustning av skolan som beräknas vara klar till höstterminen 2017.

I mitten av 1980-talet var gymnasieskolan som störst med cirka 1 400 elever. Sedan 1997 bedrivs det åter grundskoleundervisning för årskurserna 7-9 i Berzeliusskolans lokaler. I dag finns även gymnasiesärskola och IVAS (Individuellt anpassade studier) för år 7-9 och totalt går ca 1 500 elever på skolan.

Skolans namn kommer naturligtvis från Linköpings store naturvetare, Jöns Jacob Berzelius. Bilden nedan visar när den dåvarande kungen, Gustav VI Adolf, besökte skolan under sin Eriksgata 1953.

Berzeliusskolans grundskoledel startade sin verksamhet 1997 och här går drygt 650 elever. År 7-9 är indelad i tre arbetslag, Alfa, Beta och Gamma som består av nio klasser vardera. Vi har idrottsprofilklasser samt en spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi. Du kan även välja att gå i vanlig klass med eller utan NO-inriktning.
I huvudsak kommer våra elever från Lambohov och Brokind/Sätra, men vi har elever från hela Linköping på skolan.

Verksamheten IVAS vänder sig till högstadieelever med diagnosen Asperger syndrom och högfungerande autism.

Du kan läsa mer om våra profiler och inriktningar i menyn.

På Berzeliusskolan är arbetet i arbetslag och mentorskapet viktigt. Varje lag har en helhetssyn på elevens lärande och gör sitt bästa för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Eleven har en mentor, som handleder och stödjer eleven i skolarbetet och den sociala utvecklingen. Vår skola strävar mot att eleverna får god kunskap, är trygga  i sin kunskap och väl förberedda för framtiden.

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017