Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Särskilt stöd - År 7-9

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och/eller särskilt stöd.

Vid frågor kontakta:

Specialpedagogisk koordinator
Ylva Grönberg
E-post: ylva.gronberg@linkoping.se
Tel. 013-26 39 19

 

Senast uppdaterad den 15 augusti 2017