Studie- och yrkesvägledning

Grundskolans studie- och yrkesväglkedare heter Ann Bergdahl. Hon har ansvar för elevernas PRAO i år 8 och vägledningen inför valet till gymnasieprogram.

Välkommen att höra av dig genom besök, telefonsamtal eller mail.

Namn/E-postTitel/FunktionTelefon
Ann Bergdahl SYV - Grundskolan 20 71 05

Senast uppdaterad den 20 januari 2017