Val till årskurs 7 - Läsåret 2018/19

E-tjänsten ”Önskemål om skola” öppnar i januari 2018 och valet till årskurs 7 görs senast söndag 28 januari.

På Berzeliusskolan erbjuder vi möjligheten att gå i vanlig klass med normal timplan men du kan också välja att söka en profil eller inriktning som du kan läsa mer om i menyn.

>> Idrottsprofil 
     Idrottsprofilen måste sökas som 1:a-handsval i e-tjänsten.
     Platserna fördelas sedan genom ett särskilt antagningstest som genomförs helgerna 27-28
     januari och 3-4 februari
2018 i Vasahallen. Information om exakta klockslag kommer senare.

>> NO/Teknikinriktning 
     Söks i e-tjänsten.

>> Spetsutbildning 
     Söks via ansökningsblanketten nedan.
     Till spetsklass fördelas platserna genom att eleverna som sökt kallas till tester som genomförs
     lördag 3 februari 2018 kl.10-12.

>>
Ansökningsblankett Spetsutbildning på Berzeliusskolan (Pdf)
 
______________________________________________________________________________

>> E-tjänsten Önskemål om skola

>> Kommunens centrala sidor om val till år 7 

>> Aulapresentationen på Öppet Hus (Pdf)

Frågor om Berzeliusskolan eller skolvalet besvaras av rektorerna:

Åse Mellerskog
E-post: ase.mellerskog@linkoping.se
Tel. 013-20 74 11

Jonas Gårdstam
E-post: jonas.gardstam@linkoping.se
Tel. 013-20 71 18

Senast uppdaterad den 16 januari 2018