Val till årskurs 7 - Läsåret 2017/18

Önskemål om skola till årskurs 7 genomförs 13-29 januari 2017

På Berzeliusskolan erbjuder vi möjligheten att gå i vanlig klass med normal timplan men du kan också välja att söka någon profil eller inriktning:

>> Idrottsprofil 
     Platserna fördelas genom ett särskilt antagningstest.
     Idrottsprofilen måste sökas som 1:a-handsval i E-tjänsten.
     Uttagningstest sker 28 och 29 januari samt 4 och 5 februari 2017 i Vasahallen.

>> NO/Teknikinriktning 
     Söks i E-tjänsten.

>> Spetsklass
     Med inriktning matematik, biologi, kemi och fysik.
     Till spetsklass fördelas platserna genom att eleverna som sökt kallas till tester. 
     Dessa kommer att genomföras lördagen den 4 februari 2017 kl. 09.00 i vår aula.

OBS!
Ansökan till spetsklass görs direkt till skolan på nedanstående blankett senast 29 januari 2017
För de elever som blir antagna till spetsklass stryks de eventuella andra val som gjorts i E-tjänsten.

>> Blankett för ansökan till spetsklass (Pdf)
     Ansökan skickas till:
     Berzeliusskolan
     Box 3129
     580 03 Linköping

>> Länk till kommunens information om skolvalet och inloggning till E-tjänsten 
     Du kan ansöka under perioden 13-29 januari 2017

Frågor om Berzeliusskolan eller skolvalet besvaras av rektor:

Jonas Gårdstam
E-post: jonas.gardstam@linkoping.se
Tel. 013-20 71 18

Senast uppdaterad den 30 januari 2017