Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Samhälle, natur och språk


Programmet utbildar under fyra år elever främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö. Programmet ska utveckla elevernas kunskaper om samhället och naturen samt deras kunskaper i språk. Utbildningen förbereder eleverna för arbete inom olika yrkesområden och för vidare studier inom till exempel folkbildningen.

Senast uppdaterad den 4 oktober 2017