Gymnasieskolan

Aktuellt

>> Välkommen till Berzeliusskolan

>> Upprop läsåret 2017/18 

     Föräldramöte för alla elever i årskurs 1
     Tisdag 22 augusti kl.18.30 i aulan.
     Information ges av mentorer, skolledning, elevhälsoteam och faddrar.
     Välkommen! 

>> Terminstider läsåret 2017/18
Berzeliusskolan gymnasium

Telefon: 013-20 74 00

E-post: Skicka e-post till Berzeliusskolan gymnasium

E-post: berzelius@linkoping.se

Postadress:
Berzeliusskolan gymnasium
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gustav Adolfsgatan 25
Gustav Adolfsgatan 25 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/berzelius http://www.linkoping.se/berzelius

Ansvarig

Enhetschef
Magnus Johansson
Telefon: 013-20 74 03

Rektor
Leif Skarp
Telefon: 013-20 74 43

Rektor
Linda Eklund
Telefon: 013-20 74 32

Rektor
Marcus Lindén
Telefon: 013-20 73 69

Rektor
Mattias Dahlgren
Telefon: 013-26 37 09

Senast uppdaterad den 16 augusti 2017