Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Elevhälsa gymnasiet

Elevhälsan på Berzeliusskolans gymnasium består av kurator, psykolog och sjuksköterska

  • Son-Mi Abrahamsson     Kurator            Tel. 20 74 12
  • Annika Esping                Skolsköterska  Tel. 20 74 93
  • Emma Otterud                Psykolog          Tel. 072-546 67 14

 

>> Sjukanmälan

>> Hjälp till barn och unga som mår dåligt

>>
Kommunens gemensamma information om elevhälsa

>> Specialpedagogisk stöttning

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017