Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Gymnasiearbete och laborationsrapport

Kort om gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området.
På NA-programmet ska arbetet redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. På TE-programmet ska det redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. 
Vid opponeringen presenterar och diskuterar du ditt arbete samt ger respons på andras gymnasiearbeten.

Rapportskrivningen
Formatmallen för GA finns i två versioner, A och B. Du hittar mallarna i länklistan nedan och de är uppställda enligt referenssystemet Harvard.

  • Går du NA-programmet använder du Formatmall A
  • Går du TE-programmet avgör du tillsammans med din handledare vilken formatmall som är lämplig.

Om du väljer att skriva din rapport enligt Harvardsystemet sparar du ner formatmallen direkt i din egen dator eller katalog och sedan skriver du din rapport direkt i mallen. På så sätt blir rubriker, numrering och sidhuvud korrekta.
Om du kopierar in text i mallen från ett annat program som t.ex. Pages, Google Documents eller Open Office så är det viktigt att du inte får med formatering. Markera all text du klistrat in utom rubriker och välj normal text eller radera formatering. Klistra inte in nya rubriker, skriv istället om de rubriker som redan finns i mallen.

Du kan efter samråd med din handledare välja ett annat referenssystem. I länklistan nedan hittar du guider för Vancouver- och Oxfordsystemen. Om du har frågor om formalian vid rapportskrivningen kontakta skolbibliotekarien.


Hålltider för GA läsåret 2017/18

  • Inlämning av problemformulering till handledare senast 21 september
  • Information om rapportmall ges efter jullovet
  • Information om opponering sker i mars
  • Rapportinlämning senast 15 mars eller tidigare efter överenskommelse
  • Redovisning och opponering startar v.18

Senast uppdaterad den 12 april 2018