Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gymnasiearbete och laborationsrapport

Formatmallen för GA finns i två versioner A och B i länklistan nedan och är uppställd enligt Harvardsystemet.

  • NA-elever använder alltid Formatmall A
  • TE-elever avgör tillsammans med sin handledare vilken formatmall som är lämplig.

Om du väljer att skriva din rapport enligt Harvardsystemet sparar du ner formatmallen direkt i din egen dator eller katalog och sedan skriver du din rapport direkt i mallen. På så sätt blir rubriker, numrering och sidhuvud korrekta.
Om du kopierar in text i mallen från ett annat program ex. Pages, Google Documents eller Open Office så är det viktigt att du inte får med formatering. Markera all text du klistrat in utom rubriker och klicka normal text eller knappen radera formatering. Klistra inte in nya rubriker, skriv istället om de rubriker som redan finns i mallen.

Du kan efter samråd med din handledare välja ett annat referenssystem. Universitetsbiblioteken vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet har guider för Vancouver- och Oxfordsystemen. Länkar till dessa finns i länklistan nedan. Om du har frågor om formalian vid rapportskrivningen kontakta skolbibliotekarien.


Hålltider för GA läsåret 2017/18

  • Inlämning av problemformulering till handledare senast 21 september
  • Information om rapportmall ges efter jullovet
  • Information om opponering sker i mars
  • Rapportinlämning senast 15 mars eller tidigare efter överenskommelse
  • Redovisning och opponering startar v.18

     

Mål för gymnasiearbetet - NA-programmet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska vid en opponering presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Mål för gymnasiearbetet - TE-programmet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska vid en opponering presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten

Senast uppdaterad den 26 januari 2018