Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Berzeliusskolans gymnasium

Berzeliusskolan ligger centralt i Linköping, i stadsdelen Vasastaden, på bekvämt gångavstånd från tåg och bussar vid Resecentrum. På vår skola ryms flera olika skolformer och inriktningar som bidrar till en avspänd atmosfär som välkomnar alla.
Gymnasieskolan håller en hög undervisningskvalité på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen och har fruktbart samarbete med universitet och högskola och med olika företag. Berzeliusskolan erbjuder även ett fjärde år på teknikprogrammet (T4) som leder fram till gymnasieingenjörsexamen. I februari 2016 började vår första grupp på språkintroduktion (SI) vilket betyder att drygt 850 elever undervisas på Berzeliusskolans gymnasium.
Vi har tydliga regler, handlingsplaner och en väl utbyggd elevvård vars syfte är att skapa en trygg miljö för elever och vuxna. Självklart finns ett välutrustat bibliotek på skolan. Sist men inte minst finns en välutbildad, engagerad och erfaren personal som ser till att du kommer att trivas och att dina år på Berzeliusskolan blir så meningsfulla som möjligt.

På Berzeliusskolan finns också

  • en grundskola med sina årskursvisa lag och populära profilklasser

  • en gymnasiesärskola med det individuella programmet som erbjuder fem olika inriktningar

  • IVAS - För elever med Aspergers syndrom och högfungerande autism där metodik och pedagogik anpassas efter elevens behov. Finns för elever i grundskolans år 7-9.

Berzeliusskolan är en relativt ung skola som invigdes 1953. I byggnaden fanns från början Vasaskolan, som var en grundskola. Vasaskolan upphörde som grundskola 1965. Istället flyttade, efter en ombyggnad 1965-66, Högre tekniska läroverket in i lokalerna. Efter ett år i de nya lokalerna fick skolan 1967 namnet Berzeliusskolan. 

Därefter har skolan byggts om och till vid tre tillfällen. Under läsåret 2013/14 startade en ombyggnad och upprustning av skolan som blev klar till höstterminen 2017.

I mitten av 1980-talet var gymnasieskolan som störst med cirka 1 400 elever. Sedan 1997 bedrivs det åter grundskoleundervisning för årskurserna 7-9 i Berzeliusskolans lokaler. I dag finns även gymnasiesärskola och IVAS (Individuellt anpassade studier) för år 7-9 och totalt går drygt 1 600 elever på skolan.

Skolans namn kommer naturligtvis från Linköpings store naturvetare, Jöns Jacob Berzelius. Bilden nedan visar när den dåvarande kungen, Gustav VI Adolf, besökte skolan under sin Eriksgata 1953.

Dokument och länkar

Berzeliusskolan gymnasium

Telefon: 013-20 74 00

E-post: Skicka e-post till Berzeliusskolan gymnasium

E-post: berzelius@linkoping.se

Postadress:
Berzeliusskolan gymnasium
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Gustav Adolfsgatan 25
Gustav Adolfsgatan 25 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/berzelius http://www.linkoping.se/berzelius

Ansvarig

Enhetschef
Magnus Johansson
Telefon: 013-20 74 03

Rektor
Leif Skarp
Telefon: 013-20 74 43

Rektor
Linda Eklund
Telefon: 013-20 74 32

Rektor
Marcus Lindén
Telefon: 013-20 73 69

Rektor
Mattias Dahlgren
Telefon: 013-26 37 09

Senast uppdaterad den 26 januari 2018