T4 - Gymnasieingenjör


Berzeliusskolan i Linköping erbjuder en ettårig påbyggnadsutbildning med profilen Informationsteknik, infrastruktur. När den är avslutad blir du gymnasieingenjör.

Utbildningen vänder sig till dig som gått teknikprogrammet och utbildningen måste påbörjas senast det kalenderår du fyller tjugotvå. Under utbildningstiden är du berättigad till studiemedel från CSN.

Tonvikten ligger på kurser inom datakommunikation, datasäkerhet, informationsteknik och nätverksteknik men du kommer också att lära dig mer om arbetsrätt, företagande och ergonomi samt göra ett examensarbete. En tredjedel av året gör du praktik på företag i samverkan med näringslivet.

För behörighet till gymnasieingenjörsutbildningen krävs:

  • Gymnasieexamen från Teknikprogrammet


För ytterligare information kontakta:
Liselott Andersson 
liselott.andersson@linkoping.se
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 013-20 74 90

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017