Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskilt stöd

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och/eller särskilt stöd.

Vid frågor kontakta:

Speciallärare Barbro Enquist
Matematik
E-post: barbro.enquist@linkoping.se
Tel. 013-29 49 52

Speciallärare Elisabeth Liljegren
Svenska
E-post: elisabeth.liljegren@linkoping.se
Tel. 072-582 86 65

Specialpedagog Sylvia Sjödin
Svenska, engelska och studieteknik
E-post: sylvia.malmberg@linkoping.se
Tel. 072-240 07 20

 


Senast uppdaterad den 25 september 2017