Särskilt stöd

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Mer utförlig information om hur detta görs på Berzeliusskolan kommer inom kort.

Senast uppdaterad den 23 juni 2016