Sjukanmälan

Sjukanmälan för elever:

Ring Skola24tel. 013 - 26 26 26.
Om inte detta görs räknas det som ogiltig frånvaro.

.

  • Du kommer att behöva knappa in elevens tiosiffriga  personnummer. OBS att anmälan efter kl. 12.00 kommer att registreras som frånvaro för efterföljande dag.

  • Blir du sjuk under dagen, anmäl detta till mentor/skolsköterska eller undervisande lärare. OBS! Meddela alltid din mentor när du är tillbaka i skolan.

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017