Information om valet till år 2 och 3

Nu är det dags att göra valet av inriktning till år 2 och 3 för läsåret 2017/19.
Nedan hittar du information, valblanketter och en länk till skolverket som hjälper dig att göra ett välgrundat val.

Valblanketten ska lämnas till din mentor senast
måndag 19 december.

>> Valinformation NA
>> Valinformation NA-Spets
>> Valinformation TE

>> Valblankett NA
>> Valblankett NA-Sam
>> Valblankett NA-Spets
>> Valblankett TE

>> Skolverkets kursinformation

Kontakta mig om du har frågor och funderingar
Liselott Andersson
Studie- och yrkesvägsledare
Tel. 013 - 20 74 90

Senast uppdaterad den 30 november 2016