Internationellt utbyte

Att träffa och möta människor från olika kulturer berikar vår tillvaro och blir en allt större och viktigare del av våra ungdomars framtid.
På Berzeliusskolans gymnasium har elever bl.a. deltagit i ett ungdomsparlament i Bryssel som anordnades av EU. Grundskolan har deltagit i ett s.k. Comeniusprojekt under två år med Turkiet, Rumänien och Polen där elever från årskurs 7 och 9 deltog på resorna

Hösten 2015 till våren 2017 fick skolan en ansökan godkänd för s.k. jobbskuggning och fortbildning av 36 lärare ute i Europa. Vi har två skolor i Spanien, två stycken i Italien och en i Rumänien som personal besökte under denna period. Under hösten 2015 åkte en lärargrupp till Kenya för att förbereda ytterligare samarbete.

Berzeliusskolans egen EU-ambassadör heter Åse Nelly. 

Senast uppdaterad den 15 augusti 2017