Internationellt utbyte

Att träffa och möta människor från olika kulturer berikar vår tillvaro och blir en allt större och viktigare del av våra ungdomars framtid.
På Berzeliusskolans gymnasium har elever bl.a. deltagit i ett ungdomsparlament i Bryssel som anordnades av EU. Grundskolan har deltagit i ett s.k. Comeniusprojekt under två år med Turkiet, Rumänien och Polen där elever från årskurs 7 och 9 deltog på resorna

Hösten 2015 till våren 2017 har skolan fått en ansökan godkänd för s.k. jobbskuggning och fortbildning av 36 lärare ute i Europa. Vi har två skolor i Spanien, två stycken i Italien och en i Rumänien som personal kommer att åka till under denna period. Ett antal fortbildningar kommer också att äga rum. Under hösten 2015 åkte en lärargrupp till Kenya för att förbereda ytterligare samarbete.

Detta kommer att berika eleverna via de lärare som åker, men göra att vi får kontakter ute i Europa som vi kan använda för framtiden, t.ex. för elevutbyte, utökat samarbete via jobbskuggning eller eTwinning. Ett utökat antal lärare från skolor ute i Europa vill  också komma till Berzeliusskolan för att jobbskugga och se mer av vår verksamhet.

Berzeliusskolans egen EU-ambassadör heter Åse Nelly. 

Senast uppdaterad den 20 april 2017