Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Berzeliusskolan

 

Berzeliusskolan ligger centralt i Linköping, i stadsdelen Vasastaden, på bekvämt gångavstånd från tåg och bussar vid Resecentrum. Skolan är precis nyrenoverad och här finns flera olika skolformer och inriktningar som bidrar till en avspänd atmosfär.

Här finns

  • en gymnasieskola med hög undervisningskvalité på naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Berzeliusskolan erbjuder även ett fjärde år på teknikprogrammet som leder fram till gymnasieingenjörsexamen. I februari 2016 startade den första gruppen på SI - språkintroduktion

  • en grundskola med sina årskursvisa lag och populära profilklasser och inriktningar i idrott och NO/Teknik. Hösten 2012 startade även en spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi

  • en gymnasiesärskola som erbjuder individuellt och nationella program

  • IVAS - Individuellt anpassade studier för elever med Aspergers syndrom och högfungerande autism där metodik och pedagogik anpassas efter elevens behov. Finns för elever i grundskolans år 7-9.

Du kan läsa mer om våra skolformer, program och inriktningar i menyn. Vi har tydliga regler, handlingsplaner och en väl utbyggd elevvård vars syfte är att skapa en trygg miljö för elever och vuxna. Självklart finns ett välutrustat och nyrenoverat skolbibliotek. Sist men inte minst finns en välutbildad, engagerad och erfaren personal som ser till att du kommer att trivas och att dina år på Berzeliusskolan blir så meningsfulla som möjligt.

Grundskoledelen upphörde 1965 och i stället flyttade, efter en ombyggnad 1965-66, Högre tekniska läroverket in i lokalerna. Efter ett år i de nya lokalerna fick skolan 1967 namnet Berzeliusskolan. Därefter har skolan byggts om och till vid tre tillfällen. Under läsåret 2013/14 startade en ombyggnad och upprustning av skolan som blev klar till höstterminsstarten 2017. Läsåret 2017/18 kommer arbete fortgå med skolans utemiljö.

I mitten av 1980-talet var gymnasieskolan som störst med cirka 1 400 elever. Sedan 1997 bedrivs det åter grundskoleundervisning för årskurserna 7-9 i Berzeliusskolans lokaler. I dag finns även gymnasiesärskola och IVAS (Individuellt anpassade studier) för år 7-9 och totalt går drygt 1 600 elever på skolan.

Skolans namn kommer naturligtvis från Linköpings store naturvetare, Jöns Jacob Berzelius. Bilden nedan visar när den dåvarande kungen, Gustav VI Adolf, besökte skolan under sin Eriksgata 1953.

Länkar och dokument

Berzeliusskolan

Telefon: 013-20 74 00

E-post: Skicka e-post till Berzeliusskolan

E-post: Berzelius@linkoping.se

Postadress: Berzeliusskolan
581 81 Linköping

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25
Gustav Adolfsgatan 25 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/berzelius http://www.linkoping.se/berzelius

Senast uppdaterad den 26 januari 2018