Personal och ledning

Namn/E-post            

Titel/Funktion

Telefon

Magnus Johansson    

Enhetschef

20 74 03

Mattias Dahlgren

Rektor gymnasieskolan - Teknikprogrammet (TE)

26 37 09

Marcus Lindén 

Rektor gymnasieskolan - Naturprogrammet (NA)

20 73 69

Linda Eklund

Rektor gymnasieskolan - Språkintroduktion (SI)

20 74 32

Leif Skarp

Rektor gymnasiesärskolan och Individuellt alternativ (IA)

20 74 43

Jonas Gårdstam

Rektor grundskolan - Arbetslag Gamma och IVAS

20 71 18

Åse Mellerskog

Rektor grundskolan - Arbetslag Alfa och Beta

20 74 11

Namn/E-post Titel/Funktion Telefon
Olof Patolla HR-konsult samt chef för Administration & service 20 74 05
Sissi Strandlén-Gustafsson Ekonom 20 88 64
Gordana Banjaj Administrativ assistent 26 39 37
Pernilla Nilsson Administrativ assistent 20 74 68
Pia Nyqvist Administrativ assistent 20 74 00
Petra Törnros Administrativ assistent 20 74 07
Namn/E-post Titel/Funktion Telefon 
Charlotta Salomonsson  Bibliotekarie 20 74 80
Tony Strid Bibliotekarie 20 74 80
Lena Haimi Biblioteksassistent 20 74 80
072-738 61 32

Så här skickar du e-post:
förnamn.efternamn@linkoping.se (byt ut å, ä, ö mot a och o). Vid dubbelnamn eller vid vanligt förekommande namn finns istället en e-postlänk.

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon 

Son-Mi Abrahamsson

Kurator - gy

20 74 12

Eytan Demir

Kurator - gr

20 71 45

Barbro Enquist

Speciallärare - gy

29 49 52

Annika Esping

Skolsköterska - gy 

20 74 93

Li Gaines

Skolsköterska - gr

072-353 05 29

Ylva Grönberg

Spec.ped. koordinator - gr

26 39 19

Elisabeth Liljegren

Speciallärare - gy

072-582 86 65 

Emma Otteryd

Psykolog

072-546 67 14

Sylvia Sjödin

Specialpedagog - gy

072-240 07 20 

Namn/E-postTitel/FunktionTelefon
Liselott Andersson SYV - Gymnasieskolan 20 74 90
Malin Hammargren SYV - Grundskolan 076-220 94 36
Namn/E-post Titel/Funktion Telefon 
Kenneth Carlsson

Vaktmästare

26 39 65
Jesper Hagdahl

Vaktmästare

20 74 86
Robert Tegelund

Tekniker

20 74 20
Mikael Tengdelius

Vaktmästare

26 39 66
Berzeliusskolan

Telefon: 013-20 74 00

E-post: Skicka e-post till Berzeliusskolan

E-post: Berzelius@linkoping.se

Postadress: Berzeliusskolan
581 81 Linköping

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25
Gustav Adolfsgatan 25 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/berzelius http://www.linkoping.se/berzelius

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017