Artiklar

I listan nedanför finns ett antal artikeldatabaser, länksamlingar och ett dokument med de tidskrifter och dagstidningar som finns på Berzeliusskolans bibliotek.

 • ArtikelSök
  Artikelsök indexerar fortlöpande material ur två svenska dagstidningar (DN och Helsingborgs Dagblad) och 240 tidskrifter. Databasen uppdateras dagligen och varje år tillkommer cirka 50.000 poster. Många av artiklarna kan du dessutom läsa i fulltext direkt på skärmen.

 • Mediearkivet / Retriever
  Innehåller artiklar både som fulltext och pdf, vilket innebär att du kan läsa artiklar med både text, bild, grafik och sammanhang från bl a Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, och Östgöta Correspondenten. Correns artiklar finns tillgängliga från augusti 2008.

 • Kungliga Biblioteket
  KB:s samling över dagstidningar och tidskrifter

 • Newspapers & Magazines
  Online newspapers from around the world

 • Förteckning över dagstidningar och tidskrifter på Berzeliusskolans bibliotek (Pdf)

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016