Källkritik

Vad är källkritik?
Lite förenklat kan man säga att det är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika källor. På ett djupare plan handlar det om att du tränar kritiskt tänkande för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut.

På Skolverkets webbsida Kolla källan förklaras några användbara regler för källkritik och du får också några tips på hur du kan granska webbsidor kritiskt.

Senast uppdaterad den 3 oktober 2017