Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Källkritik

Vad är källkritik?
Lite förenklat kan man säga att det är en metod som du använder för att granska den information som du inhämtar från olika källor. På ett djupare plan handlar det om att du tränar kritiskt tänkande för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut.

Samtidigt är det viktigt att förstå kritiskt tänkande inte är en allmän förmåga som man kan träna upp. För att söka, förstå och värdera information måste du ha kunskap om ditt ämne.
 
På Skolverkets webbsida Kolla källan förklaras några användbara regler för källkritik och du får också några tips på hur du kan granska webbsidor kritiskt.

Senast uppdaterad den 8 februari 2018