Litteratur och språk

>> Dramawebben
På webbplatsen finns en katalog över svensk upphovsrättsligt fri dramatik från 1600-talet fram till modern tid. För närvarande omfattar katalogen ca 500 pjäser i olika fulltextversioner.

>> Institutet för språk- och folkminnen
Institutet samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De ger ut många olika publikationer av vilka flera går att ladda ned kostnadsfritt som pdf.

>> Litteraturbanken
Svensk skönlitteratur i fulltext

>> Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön.

Senast uppdaterad den 27 oktober 2017