Språkhistoria

>> Institutet för språk- och folkminnen
Institutet samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De ger ut många olika publikationer av vilka flera går att ladda ned kostnadsfritt som pdf.

>> Litteraturbanken
Svensk skönlitteratur i fulltext

>> Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön.

Senast uppdaterad den 16 januari 2017