Vetenskaplig publicering

 • DIVA
  Digitala Vetenskapliga Arkivet är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 33 svenska lärosäten.

 • DOAJ - Directory of open access journals
  Här hittar du artiklar i vetenskapliga tidskrifter i fulltext. Språket är i huvudsak engelska.

 • LIBRIS
  En nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.

 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.

 • Uppsök Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.

Senast uppdaterad den 12 september 2016