Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Vetenskaplig publicering


>>
DIVA 
Digitala Vetenskapliga Arkivet är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid svenska lärosäten.

>> DOAJ - Directory of open access journals
Här hittar du artiklar i vetenskapliga tidskrifter i fulltext. Språket är i huvudsak engelska.

>> LIBRIS 
En nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole-och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.

>> Pubmed
En databas med över 26 miljoner framför allt medicinrelaterade referenser.

>> SwePub 
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.

>> Uppsök 
Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017