Studie- och yrkesvägledningSom elev ska du göra många val under din skoltid och det kan vara bra att få hjälp och stöd att orientera sig bland alla möjligheter. På Berzeliusskolan arbetar två studie- och yrkesvägledare (SYV), en på grundskolan och en på gymnasiet.

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016