Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Studie- och yrkesvägledningSom elev ska du göra många val under din skoltid och det kan vara bra att få hjälp och stöd att orientera sig bland alla möjligheter. På Berzeliusskolan arbetar två studie- och yrkesvägledare (SYV), en på grundskolan och en på gymnasiet.

>> SYV - Grundskolan

>> SYV - Gymnasieskolan

Senast uppdaterad den 18 september 2017