Vetenskapligt skrivande / Källkritik

Databaser för vetenskaplig publicering

 • DiVA
  Digitala vetenskapliga arkivet. Avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och högskolor - bland annat från Örebro
 • DOAJ - Directory of open access journals
  Här hittar du vetenskapliga artiklar i fulltext. Språket är i huvudsak engelska.
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
 • Google Scholar
  Sökmotor för vetenskapliga publikationer och tidskrifter

Vetenskaplig artikel

Film: Vad är en vetenskaplig artikel (4,5 min)

Mall för rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport,  Birgittaskolan  

Källkritik

Granska alla texter, bilder och uttalanden kritiskt

Fråga dig alltid: Vem säger vad och varför? Anonymt material ska ej användas. Andra elevarbeten godkänns ej som källa.

 • Vem är källans avsändare/upphovsman - alla källor ska ha en avsändare.
 • Vad är källans budskap? Är det information, vinklad information eller kanske reklam
 • När skrevs informationen
 • Jämför med andra källor och se om du finner liknande information   

Mer om  källkritik:

Kolla källan - Skolverket

Källkritik på nätet - film från Linnéuniversitetet

 

Källhänvisning

Så här kan en källhänvisning se ut :

Bok

 • Imborn, Monica (2016) Teknik i vård och omsorg , Sanoma Utbildning, Stockholm

Artikel i tidning/tidskrift

Författarens efternamn och förnamn, (tryckår inom parentes), artikelns titel, tidningens namn alltid kursiv, ev. volym/häfte, nummer, sidor och datum

 • EX: Rydén, Daniel (2015) Så blev Sverige en del av Nato, Populär historia, nr 11/2015

Material hämtat från Internet   

Sidans grundnamn, titel på sidan, URL-adressen därifrån du hämtat uppgifterna, datum då du läst den. Skriv gärna ut en kopia på den sidan du hämtat information ifrån.

Senast uppdaterad den 8 september 2016