Prov- och Prövningsdatum

Prövningsdatum
Den skriftliga prövningen äger rum 16.00 – 20.00 (kan vara kortare beroende på ämne).
Du ska ha med fotolegitimation.

    Sista anmälningsdag         Skriftlig prövning     

   

   

       
Engelska 5
C on 3 maj 2017
Engelska 5 B må 8   maj 2017
Engelska 6 C fr 5   maj 2017
Engelska 6 B ti 9   maj 2017
Matematik 1a,1b,1c B+C+D ti 6   dec 2016
Matematik 1a,1b,1c B+C+D ti   16 maj 2017
Matematik 2a,2b,2c
B+C+D to   18 maj 2017
Matematik 3b,3c B+C+D on   17 maj 2017
Matematik 4 B+C+D fr   19 maj 2017
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 A genomförs   på lektionstid före delprov B och C
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 B on   26 april 2017
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 C fr   28 april 2017
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 A to   6 apr 2017
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 B genomförs   efter delprov A

Senast uppdaterad den 27 september 2017