Handlingsplaner

På Birgittaskolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete på olika nivåer genom olika fortbildningsinsatser och utvecklingsprojekt.  De senaste åren har mycket av utvecklingsarbetet koncentrerats till uppbyggnaden av tematiskt arbete i utbildningarna.

Sedan många år har Birgittaskolan ett väl utbyggt internationellt samarbete som ger elever möjlighet att göra APL ( Arbetsplatsförlagt lärande) i andra europeiska länder. 

Senast uppdaterad den 21 september 2017