Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Handlingsplaner

På Birgittaskolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete på olika nivåer genom olika fortbildningsinsatser och utvecklingsprojekt.  De senaste åren har mycket av utvecklingsarbetet koncentrerats till uppbyggnaden av tematiskt arbete i utbildningarna.

Sedan många år har Birgittaskolan ett väl utbyggt internationellt samarbete som ger elever möjlighet att göra APL ( Arbetsplatsförlagt lärande) i andra europeiska länder. 

Värdegrund

Senast uppdaterad den 8 juni 2018