Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Handlingsplaner

På Birgittaskolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete på olika nivåer genom olika fortbildningsinsatser och utvecklingsprojekt.  De senaste åren har mycket av utvecklingsarbetet koncentrerats till uppbyggnaden av tematiskt arbete i utbildningarna.

Sedan många år har Birgittaskolan ett väl utbyggt internationellt samarbete som ger elever möjlighet att göra APL ( Arbetsplatsförlagt lärande) i andra europeiska länder. 

Senast uppdaterad den 21 september 2017