Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

APL

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats.

Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd.

Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

 

Kontakt:
APL-samordnare
Maria Karlsson

Tfn: 013-263346

Maria.Karlsson2@linkoping.se

Senast uppdaterad den 24 januari 2018