Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjukanmälan

Om en elev är sjuk eller vill begära ledigt ska någon av följande rutiner användas

Sjukanmälan

  • Före kl 12 under sjukdagen: målsman ringer 013-26 26 26 och följer instruktionerna som ges där. Det underlättar mycket för skolans personal om denna metod används.
  • Efter kl 12 under sjukdagen: Ring till mentorns telefonsvarare. Vissa lärare har inte en egen telefonsvarare, I dessa fall ring till lärarens rumstelefon.
  • Målsman måste ringa varje dag som eleven är sjuk.
  • Myndiga elever kan själva ringa och sjukanmäla sig.

Begära ledighet

  • Elev + målsman fyller i ledighetsansökan och lämnar till mentor. Om eleven inte är myndig ska målsman underteckna ansökan.
  • Mentor bifaller eller avslår ansökan, alternativt vidarebefordrar ärendet till rektor för beslut

Senast uppdaterad den 27 september 2017