Program och inriktningar

 

SFI är nybörjarundervisning i svenska för invandrare

För nybörjare

SFI för nybörjare finns i tre studievägar, SFI 1, SFI 2 och SFI 3. Alfabetisering och grundläggande matematik är ytterligare kurser som erbjuds invandrare som saknar skolbakgrund. Vilken av kurserna den studerande ska välja beror på målet med studierna och vilken studietakt som passar, långsam, mellan eller snabb. De studerande läser enligt en egen studieplan som upprättas i samband med starten.

Studie- och yrkesvägledning ges i kursen.

Öppet SFI / Intensiv SFI

Det finns också möjlighet att läsa SFI som öppetkurs eller intensivkurs på Öppet SFI/Intensiv SFI. Det innebär att de studerande har möjlighet att utifrån samtal med lärarna välja hur, vad och när de vill studera. Kursen vänder sig till studerande på studieväg 3 kurs C och D.

Distans SFI

Kursen vänder sig till studerande på studieväg SFI 3, kurs C och D. Distans SFI är en flexibel studieform där den studerande och läraren gör en individuell planering av kursen tillsammans. Den studerande arbetar med kursen via lärplattformen Fronter och träffar sin lärare i webbkamerasamtal en gång i veckan. Konversationsklass erbjuds också en gång i veckan på kvällstid.

SFI D med vårdinriktning

Kursen vänder sig till studerande som funderar på fortsatta studier till undersköterska. Den studerande läser Sfi D-kurs samtidigt med en orienteringskurs och praktik i vård och omsorg. Kursen förbereder för vidare studier inom vård och omsorg. Sfi D-kursen ger betyg men inte orienteringskursen. Kursen är på heltid och schemalagd en stor del av dagen fem dagar i veckan. Inträdeskrav är godkänd Sfi C.

Kursstarter

Kursstarter sker kontinuerligt under hela året. SFI kurser finns både på dag- och kvällstid. Dagtid studerar man femton timmar fem dagar i veckan. På kvällstid studerar man fyra timmar två kvällar i veckan.

Ansökan 

ANSÖKNINGSBLANKETT

Ansökningsblanketter finns också att hämta på Birgittaskolans vuxenutbildning. Skicka den till adressen som står överst på blanketten. 

SFI-studier berättigar inte till studiestöd från CSN.

Senast uppdaterad den 8 september 2016