Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Särskilt stöd

Språket

Språket – för dig som är kortutbildad eller analfabet och läser inom Sfi och Grundläggande vuxenutbildning i Linköpings kommun
Tveka inte!
Ta kontakt med oss om du känner att du har problem med att läsa, skriva, kommunicera med bra uttal.

Språket erbjuder

  •         Förberedande planering med samtal, Läs- och skrivutredning, test och handledning
  •         Undervisning och träning som utformas efter behov och önskemål
  •         Undervisning enskilt eller i grupp
  •         Undervisning i uttal enskilt eller i grupp
  •         Undervisning som kan kombineras med andra studier/arbete

För mer information kan du vända dig till oss Speciallärare på telefon 013 – 26 31 99

Helene Nordenhed, skriv och läs ( sfi samt pedagogiska läs- och skrivutredningar)
E-post:Helene Nordenhed

Sara Roström, uttal (grundläggande och sfi)
E-post: Sara Roström

Christina Nilsson, NPF-pedagog (grundläggande och sfi)
E-post: Christina Nilsson

Senast uppdaterad den 7 juli 2017