Introduktion distanskurser vecka 39, 2016

Introduktion för distanskurser vecka 39, 2016.

Sista ansökningsdag 160921.

Kurskod Kursnamn Vecka 39
BIOBIO01D Biologi 1 Tisdag 27/9 kl 08.30   sal A505
BIOBIO02D Biologi 2 Tisdag 27/9 kl 08.30   sal A505
ENGENG05D Engelska 5 Tisdag 27/9 kl 18.00   sal A205
ENGENG06D Engelska 6 Tisdag 27/9 kl 16.10   sal A208
ENGENG07D Engelska 7 Måndag 26/9 kl 14.40   sal A205
HÄLERG0D Ergonomi Måndag 26/9 kl 10.00   konferensrum 2
MÄNETI0D Etik och människans   livsvillkor Tisdag 27/9 kl 14.30   konferensrum 3
SOIETN0D Etnicitet och   kulturmöten Torsdag 29/9 kl 10.10   utanför arbetsrum E335
FYSFYS01D Fysik 1 Onsdag 28/9 kl 13.00   sal A512
FYSFYS02D Fysik 2 Onsdag 28/9 kl 13.00   sal A512
SJUHEM0 Hemsjukvård Måndag 26/9 kl 10.10   utanför arbetsrum E316
HISHIS01a1,   01a2 Historia 1a1 och 1a2 Torsdag 29/9 kl 16.20   sal A306
HISHIS01b Historia 1b Tisdag 27/9 kl 15.00   sal A203B
HISHIS02aD ,   03D Historia 2 och 3 Torsdag 29/9 kl 16.20   sal A306
HÄLHÄL0D Hälsopedagogik Maila läraren   Agneta.Lundin@linkoping.se 
ITIITI0D IT i vård och omsorg Maila lärarna   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se el Annika.Lindhe-Petersson@linkoping.se
KEMKEM01D Kemi 1 Måndag 26/9 kl 09.00   sal A514A eller tisdag 27/9 kl 14.45 sal A510
KEMKEM02D Kemi 2 Måndag 26/9 kl 09.00   sal A514A eller tisdag 27/9 kl 14.45 sal A510
MATMAT01bD Matematik 1b Torsdag 29/9 kl 16.20   sal A306
MATMAT01cD Matematik 1c Torsdag 29/9 kl 16.20   sal A306
MATMAT02aD Matematik 2a Tisdag 27/9 kl 14.40   sal A504
MATMAT02bD Matematik 2b Tisdag 27/9 kl 14.40   sal A504
MATMAT02cD Matematik 2c Tisdag 27/9 kl 14.40   sal A504
MATMAT03bD Matematik 3b Torsdag 29/9 kl 14.30   eller fredag 30/9 kl 09.00 sal A514
MATMAT03cD Matematik 3c Tisdag 27/9 kl 08.30   sal A505
MATMAT04D Matematik 4 Tisdag 27/9 kl 14.40   sal A504
MATMAT05D Matematik 5 OBS! Onsdag 21/9 kl   17.00 sal A515 eller torsdag 6/10 kl 16.30 sal A515
MEDMED01D Medicin 1 Maila läraren   Katarina.Johansson4@linkoping.se 
MEDMED02D Medicin 2 Maila läraren   Katarina.Johansson4@linkoping.se 
NAKNAK01D  Naturkunskap 1 Tisdag 27/9 kl 14.40   sal A504
NAKNAK02D Naturkunskap 2 Tisdag 27/9 kl 14.40   sal A504
SJULIN0D Palliativ vård Onsdag 28/9 kl 10.10   utanför arbetsrum E317
PRRPRR01D Programmering 1 OBS! Onsdag 21/9 kl   17.00 sal A515 eller torsdag 6/10 kl 16.30 sal A515
PSYPSY01D Psykiatri 1 Maila läraren   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSYPSY02D Psykiatri 2 Maila läraren   Katarina.Johansson4@linkoping.se 
PSKPSY01D Psykologi 1 Tisdag 27/9 kl 08.50   sal A205
RELREL01D Religionskunskap 1 Tisdag 27/9 kl 08.10   sal A205
RELREL02D Religionskunskap 2 Maila läraren   Gabriella.Skold@linkoping.se
PSYRÄS0D Rättspsykiatri Läraren kallar själv
PSYSAM0D Samhällsbaserad   psykiatri Läraren kallar själv
SAMSAM01a1,   01b Samhällskunskap 1a1 o   1b Tisdag 27/9 kl 08.30   sal A105
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 Tisdg 27/9 kl 09.30   sal A105
SAMSAM02D Samhällskunskap 2 Onsdag 28/9 kl 13.00   utanför arbetsrum E335
SAMSAM03D Samhällskunskap 3 Onsdag 28/9 kl 13.30   utanför arbetsrum E335
PEASOC0D Socialpedagogik Maila läraren   Ann-Kristina.Tunhed@linkoping.se
SPCSPE01D Specialpedagogik 1 Tisdag 27/9 kl 10.10   utanför arbetsrum E317
SPCSPE02D Specialpedagogik 2 Måndag 26/9 kl 09.00   konferensrum 2
SVASVA01D1 Svenska som   andraspråk 1 Måndag 26/9 kl 13.00   utanför arbetsrum E335
SVASVA02D Svenska som   andraspråk 2 Torsdag 29/9 kl 08.10   sal A514A
SVESVE02D Svenska 2 Torsdag 29/9 kl 10.10   sal A510
GRNSVA2D Svenska som   andraspråk, grund Tisdag 27/9 kl 16.30   sal A204
GERVÅR0D Vård o omsorg vid   demenssjukdom Läraren kallar själv
VÅRVÅR01D Vård- och   omsorgsarbete 1 Maila lärare   Ann-Kristina.Tunhed@linkoping.se eller Agneta.Lundin@linkoping.se
VÅRVÅR02D Vård- och   omsorgsarbete 2 Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se eller Katarina.Johansson@linkoping.se
PEAVÅD0D Vårdpedagogik och   handledning Läraren kallar själv
GERÄLD0D Äldres hälsa och   livskvalitet Maila läraren   Ann-Kristina.Tunhed@linkoping.se

Senast uppdaterad den 19 september 2016