Personal och ledning

Kent Hartman Enhetschef
Tfn: 013-26 30 55

Maria Danielsson Rektor
Tfn: 013-20 72 51

Kristina Forss Ekonom
Tfn: 013-26 30 52

Tilda Eriksson HR-konsult
Tfn: 013-26 33 49

Annika Nilsson 013-20 77 27 Elevadministratör
Elinor Aspenström 013-20 78 00 Elevadministratör

Vidoja Cvijetic Mobilnummer 0703-45 23 41

E-post: Vidoja Cvijetic

Petersson Björn Mobilnummer 0706-71 19 25

E-post: Björn Petersson

Vänd dig till kurator om du behöver stöd i personliga eller ekonomiska frågor.

Kurator Sara Johansson

Johansson

Sara

20 77 38

Telefontid: måndag till och med torsdag klockan 8.30-9.30

Grenabo

Caroline

26 30 80

Johansson

Katarina

26 30 80

Lindhe Pettersson

Annika

26 30 80

Lindström

Marie

20 75 64

Ljungdahl

Torbjörn

26 30 80

Lundin

Agneta

20 30 80

Max

Christel

20 77 33

Nilsson

Tobias

26 30 80

Zakrisson

Jennie

26 30 80

Tunhed

Ann-Kristina

26 30 80

Lindbom

Maria

20 77 33

 

 

Andrèn

Anna

26 31 99

Speciallärare

Bengtsson

Linda

20 77 34

Svenska som andraspråk, Engelska

Borrvall

Charlotte

26 39 47

IVAS, Matematik, Naturkunskap, Biologi

Brundin

Annika

20 74 97

Engelska, Franska

Bunte

Monica

20 77 28

Engelska,Hälsopedagogik

Bäckman

Sofie

20 74 97

SVA, Svenska, Engelska

Bäckman

Mimmi

20 74 97

Svenska, Svenska som andraspråk

Clasén

Lotten

26 34 96

Svenska som andraspråk, Engelska

Dahlström

Sofia

20 77 33

Omvårdnad     ( F-ledig )

Danho

Izla

26 34 96

Svenska som andraspråk, Engelska

Ekman

Catharina

26 31 99

Läs- och skrivenheten, Svenska

Erikshed

Stefan

 

Matematik

Esping

Johan

20 75 64

Matematik, Historia

Forslund

Anna

20 71 57

Engelska

Gorgis

Carl

20 71 57

Matematik

Granath

Sten

20 77 24, 0722-40 07 27

IT-ansvarig, Matematik, Programmering

Grenabo

Caroline

26 30 80

Omvårdnad

Gyllensten

Berit

26 34 96

Svenska som andraspråk

Johansson

Katarina

26 30 80

Omvårdnad

Johansson

Thomas

20 75 64

Matematik, Naturkunskap, Fronteransvarig

Karlsson

Maria

26 33 46

APL o Metodsamordn.

Lilja

Louise

20 77 34

Svenska som andraspråk

Lindbom

Maria

20 77 33

Omvårdnad

Lindhe Pettersson

Annika

26 30 80

Omvårdnad

Lindström

Marie

20 75 64

Omvårdnad

Ljungdahl

Torbjörn

26 30 80

Omvårdnad

Lundblad

Inger

26 30 57

Adm assistent

Lundborg

Elin

20 74 97

Samhällskunskap

Lundin

Agneta

20 30 80

Omvårdnad

Max

Christel

20 77 33

Omvårdnad

Månsson

Leif

20 77 34, 0706-40 56 49

Data, IT-ansvarig

Nguyen

Chuong

20 75 64

Fysik

Nilsson

Tobias

26 30 80

Omvårdnad

Nylén

Maria

20 77 36

Förstelärare, Svenska, Historia

Olson

Anna

20 75 64

Biologi

Skude

Ann-Mari

20 77 34

Engelska, Svenska som andraspråk

Sköld

Gabriella

20 71 57

Religion,Psykologi, Gymnasiearbete

Stråldal

Anna

20 75 64

Matematik, Fysik

Styrenius

Anna

20 77 33

Svenska som andraspråk

Tunhed

Ann-Kristina

26 30 80

Omvårdnad

Wahlberg

Kicki

26 34 96

Svenska som andraspråk,Matematik

Zakrisson

Jennie

26 30 80

Kemi, Biologi

Åstrand

Kenneth

20 75 64

Kemi,Svenska

Birgittaskolans vuxenutbildning

Telefon: 013-20 78 00

E-post: Skicka e-post till Birgittaskolans vuxenutbildning

E-post: komvux@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Birgittaskolans vuxenutbildning
Klostergatan 49
581 81 Linköping

Besöksadress: S:t Larsgatan 46
S:t Larsgatan 46 på karta

Kort webbadress:
www.linkoping.se/birgitta www.linkoping.se/birgitta

Senast uppdaterad den 8 september 2016