Prövningar

Prövning innebär att du kan läsa en eller flera kurser på egen hand, gå upp i prövning och få betyg. Detta gäller även den som tidigare fått betyg på kursen.

Prövningsperioder 2017 Birgittaskolans vuxenutbildning

    Skriftlig prövning          Sista anmälningsdag     

    VT 2017

    16/1, 23/1 2017

    18/4, 24/4 2017

 

12/12 2016

15/3 2017

    HT 2017

    14/8, 21/8 2017

    13/11, 20/11

 

 5/6 2017

9/10 2017

Varje prövningstillfälle är två dagar. Om du ska pröva i engelska, historia, samhällskunskap eller svenska, kan du bara anmäla dig till ett ämne. De ämnena är uppdelade på båda dagarna, övriga ämnen på en dag.

Du tar själv kontakt med ansvarig lärare om du har frågor angående prövningen.
Datum och tid för ev muntlig och laborativ prövning beslutar du i samråd med ansvarig lärare.

Ett par veckor före prövningen får du en kallelse med datum för prövning.
Den skriftliga prövningen äger rum 16.00 – 20.00 (kan vara kortare beroende på ämne).
Du ska ha med fotolegitimation.

Kostnadsfritt / Avgift

För elever som deltagit i en kurs inom vuxenutbildningen i Linköpings kommun och erhållit betyget F är prövning kostnadsfri inom ett år efter avslutad kurs. För övriga tas ut en avgift på 500 kronor per prövning.
Kvitto på betald avgift 500 kr ska bifogas ansökan.  Prövning får inte genomföras innan avgiften betalts.  

Avgiften betalas till Linköpings kommuns plusgirokonto 9965-5.

På talongen anges "Prövningsavgift komvux 3199-410200-410107” och ditt eget namn.
Betald avgift återbetalas ej. 

Prövningsansvarig: Heléne Olsson, biblioteket, telefonnummer 013-26 30 72.

PRÖVNINGSANSVARIGA LÄRARE

Biologi 1, 2

Anna Olson

Anna Olson

20 75 64

Engelska 5 

Anna Forslund  

Anna   Forslund 

20 77 28 

Engelska 6

Anna Forslund  

Anna   Forslund 

20 77 28  

Engelska 7   

Rusalina Ehnvall    

Rusalina   Ehnvall  

26 30 68 

Franska 1-3  

Annika Brundin 

Annika   Brundin

20 77 28

Fysik 1, 2

Chuong Nguyen

Chuong   Nguyen

20 75 64

Historia 1a  

 

Johan Esping

Johan   Esping 

20 75 64

Historia 1b   

Maria Nylén

Maria   Nylen 

20 77 36  

Kemi 1, 2

Kenneth Åstrand, Jennie Zakrisson

Kenneth Åstrand

Jennie   Zakrisson

20   75 64

Matematik 1a, 1b, 1c

Johan Esping

Johan   Esping 

20 75 64

Matematik 2a, 2b, 2c

Thomas Johansson

Thomas   Johansson

20 75 64  

Matematik 3b, 3c 

Chuong Nguyen

Chuong   Nguyen

20 75 64

Matematik 4,5

Sten Granath

Sten   Granath

20 77 24

Naturkunskap 1a1,1a2,1b, 2

Thomas Johansson

Thomas   Johansson

20 75 64 

Psykologi 

Gabriella Sköld

Gabriella   Sköld

26 30 80

Religionskunskap 1, 2

Gabriella Sköld

Gabriella   Sköld

20 77 28

Samhällskunskap 1a2, 1b

Elin Lundborg

Elin Lundborg

20 74 97

Svenska som andraspråk, grund 

Berit Gyllensten 

Berit   Gyllensten

26 34 96  

Svenska som andraspråk 1

Sofie Bäckman

Sofie.Backman

26 34 96

 

Svenska som andraspråk 2

Berit Gyllensten

Berit Gyllensten

20 77 28

Svenska som andraspråk 3

Mimmi Bäckman

Mimmi   Backman

20 74 97

Svenska 1, 2

Kenneth Åstrand,

Kenneth Åstrand

20 75 64

Svenska 3

Maria Nylén

Maria   Nylen 

20 77 36  

Programhantering

Leif Månsson

Leif   Mansson

070-640 56 49 

Information & kommunikation 

Leif Månsson

Leif   Mansson

070-640 56 49 

Psykiatri 1

Torbjörn Ljungdahl

Torbjörn   Ljungdahl

26 30 80 

Psykiatri 2

Marie Lindström

Marie Lindström

26 30 80

Kurser inom vård och omsorg

Katarina Johansson

Katarina   Johansson

26 30 80

Senast uppdaterad den 16 mars 2017