Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Prövningar

Prövning innebär att du kan läsa en eller flera kurser på egen hand, gå upp i prövning och få betyg. Detta gäller även den som tidigare fått betyg på kursen.

Prövningsperioder 2017-2018 Birgittaskolans vuxenutbildning

    Skriftlig prövning          Sista anmälningsdag     

HT 2018
13/8, 20/8

12/11, 19/11 

VT 2019
14/1, 21/1

 HT 2018
7/6

17/10 

 INFÖR VT 2019
10/12 2018

Varje prövningstillfälle är två dagar. Om du ska pröva i engelska, historia, samhällskunskap eller svenska, kan du bara anmäla dig till ett ämne. De ämnena är uppdelade på båda dagarna, övriga ämnen på en dag.

Du tar själv kontakt med ansvarig lärare om du har frågor angående prövningen.
Datum och tid för ev muntlig och laborativ prövning beslutar du i samråd med ansvarig lärare.

Ett par veckor före prövningen får du en kallelse med datum för prövning.
Den skriftliga prövningen äger rum 16.00 – 20.00 (kan vara kortare beroende på ämne).
Du ska ha med fotolegitimation.

Kostnadsfritt / Avgift

För elever som deltagit i en kurs inom vuxenutbildningen i Linköpings kommun och erhållit betyget F är prövning kostnadsfri inom ett år efter avslutad kurs. För övriga tas ut en avgift på 500 kronor per prövning. Den ska vara betald senast sista anmälningsdag.

Avgiften betalas till Linköpings kommuns plusgirokonto 9965-5.

På talongen anges "Prövningsavgift komvux 3199-410200-410107” och ditt eget namn.
Betald avgift återbetalas ej. 

Prövningsansvarig: Heléne Olsson, biblioteket, telefonnummer 013-26 30 72.

Akutsjukvård

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Barn- och   ungdomssjukvård

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Biologi 1, 2

Anna Olson
  013-20 75 64

Engelska 4, 5

Ann-Mari Skude
  013-20 77 28

Engelska 6

Anna Forslund 
 

Engelska 7

Rusalina Ehnvall
  013-26 30 68 

Ergonomi

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Etik

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Franska 1-3

Annika Brundin
  013-20 74 97

Fysik 1

Chuong Nguyen
  013-20 75 64

 Fysik 2

Chuong Nguyen
  013-20 75 64

Hemsjukvård

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Historia 2a/b

Johan Esping
  013-20 75 64

Historia 1a1,1a2,1b

Anna Forslund 
 

Hälsopedagogik

Agneta Lundin
  013-26 30 80 

Information   & kommunikation

Leif Månsson
  070-640 56 49  

IT i vård och   omsorg

Agneta Lundin
  013-26 30 80 

Kemi 1 

Kenneth Åstrand

Jennie Zakrisson
  013-20 75 64 

Kemi 2 

Kenneth Åstrand

Jennie Zakrisson
  013-20 75 64

Matematik 1a, 1b, 1c

Sten Granath
  013-20 77 24

Matematik 2a, 2b, 2c

Thomas Johansson
  013-20 75 64  

Matematik 3b,   3c 

Charlotte Borrvall
  013-20 78 00

Matematik 4

Chuong Nguyen
  013-20 75 64

Matematik 5

Sten Granath
  013-20 77 24

Medicin 1

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Medicin 2

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Naturkunskap   1a1,1a2,1b, 2

Thomas Johansson
  013-20 75 64

Palliativ   vård

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Programmering   1

Sten Granath
 013-20 77 24

Psykiatri 1

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Psykiatri 2

Agneta.Lundin
  013-26 30 80
 
 

Psykologi

Gabriella Sköld
 

Religionskunskap   1, 2

Gabriella Sköld
 

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

Elin Lundborg

013-20 74 97

Specialpedagogik   1, 2

Agneta.Lundin
 013-26 30 80

Svenska som   andraspråk grund

Louise Lilja

013-207734 

Svenska som   andraspråk 1

Mimmi Bäckman

013-20 74 97

Svenska som   andraspråk 2

Petra Rannestam

Svenska som   andraspråk 3

Sofie Bäckman
013-20 74 97 

Svenska 1, 2

Kenneth Åstrand
  013-20 75 64

Svenska 3

Anna Johansson
  013-26 39 61

 

Vård och   omsorg vid demenssjukdomar

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Vård- och omsorgsarbete   1

Agneta Lundin
  013- 26 30 80

Vård- och   omsorgsarbete 2

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Vårdpedagogik   och handledning

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Äldres hälsa   och livsvillkor

Agneta.Lundin
  013-26 30 80

Senast uppdaterad den 26 april 2018