Prövningar

Prövning innebär att du kan läsa en eller flera kurser på egen hand, gå upp i prövning och få betyg. Detta gäller även den som tidigare fått betyg på kursen.

Prövningsperioder 2017-2018 Birgittaskolans vuxenutbildning

    Skriftlig prövning          Sista anmälningsdag     

HT 2017
13/11, 20/11

 
9/10 2017

VT 2018
15/1, 22/1

16/4, 23/4

 
11/12 2017

23/3 2018

Varje prövningstillfälle är två dagar. Om du ska pröva i engelska, historia, samhällskunskap eller svenska, kan du bara anmäla dig till ett ämne. De ämnena är uppdelade på båda dagarna, övriga ämnen på en dag.

Du tar själv kontakt med ansvarig lärare om du har frågor angående prövningen.
Datum och tid för ev muntlig och laborativ prövning beslutar du i samråd med ansvarig lärare.

Ett par veckor före prövningen får du en kallelse med datum för prövning.
Den skriftliga prövningen äger rum 16.00 – 20.00 (kan vara kortare beroende på ämne).
Du ska ha med fotolegitimation.

Kostnadsfritt / Avgift

För elever som deltagit i en kurs inom vuxenutbildningen i Linköpings kommun och erhållit betyget F är prövning kostnadsfri inom ett år efter avslutad kurs. För övriga tas ut en avgift på 500 kronor per prövning. Den ska vara betald senast sista anmälningsdag.

Avgiften betalas till Linköpings kommuns plusgirokonto 9965-5.

På talongen anges "Prövningsavgift komvux 3199-410200-410107” och ditt eget namn.
Betald avgift återbetalas ej. 

Prövningsansvarig: Heléne Olsson, biblioteket, telefonnummer 013-26 30 72.

PRÖVNINGSANSVARIGA LÄRARE

Akutsjukvård

Torbjörn Ljungdahl 
013-26 30 80

Christel Max 
013-26 30 80

Barn- och ungdomssjukvård

 Annika Lindhe Petersson
013-26 30 80

Biologi 1, 2

Anna Olson
013-20 75 64

Engelska 5

Anna Forslund
013-20 77 28

Engelska 6

Anna Forslund
013-20 77 28

Engelska 7

Rusalina Ehnvall
013-26 30 68 

Ergonomi

Maria Lindbom
013-20 77 33 

Etik

Tobias Nilsson
013-26 30 80

Franska 1-3

Annika Brundin
013-20 77 28

Fysik 1

Chuong Nguyen
013-20 75 64

 Fysik 2

Chuong Nguyen
013-20 75 64

Hemsjukvård

Christel Max
013-20 77 33

Historia 1a

Johan Esping
013-20 75 64

Historia 1b

Maria Nylén
013-20 77 36

Hälsopedagogik

Agneta Lundin
013-26 30 80 

Information & kommunikation

Leif Månsson
070-640 56 49  

IT i vård och omsorg

Annika Lindhe Petersson

Torbjörn Ljungdahl
013-26 30 80 

Kemi 1 

Kenneth Åstrand

Jennie Zakrisson
013-20 75 64 

Kemi 2 

Kenneth Åstrand

Jennie Zakrisson
013-20 75 64

Matematik 1a, 1b, 1c

Johan Esping 
013-20 75 64 

Matematik 2a, 2b, 2c

Thomas Johansson
013-20 75 64  

Matematik 3b, 3c 

Chuong Nguyen
013-20 75 64

Matematik 4

Sten Granath
013-20 77 24

Matematik 5

Sten Granath
013-20 77 24

Medicin 1

Annika Lindhe Petersson
013-26 30 80

Medicin 2

Katarina Johansson
013-26 30 80

Naturkunskap 1a1,1a2,1b, 2

Thomas Johansson
013-20 75 64

Psykologi 

Gabriella Sköld
013- 26 30 80

Religionskunskap 1, 2

Gabriella Sköld
013-20 77 28

Samhällskunskap 1a2, 1b

Elin Lundborg
013-20 74 97

Specialpedagogik 1

Maria Lindbom
013-20 77 33

Specialpedagogik 2

Maria Lindbom
013-20 77 33

Svenska som andraspråk, grund 

Berit Gyllensten
013-26 34 96  

Svenska som andraspråk 1

Sofie Bäckman
013-26 34 96

Svenska som andraspråk 2

Berit Gyllensten
013-20 77 28

Svenska som andraspråk 3

Mimmi Bäckman
013-20 74 97

Svenska 1, 2

Kenneth Åstrand

013-20 75 64

Svenska 3

Maria Nylén
013-20 77 36

Programhantering

Leif Månsson
070-640 56 49 

Palliativ vård

Sofia Dahlström
013-20 77 33

Psykiatri 1

Torbjörn Ljungdahl
013-26 30 80

Psykiatri 2

Katarina Johansson
013- 26 30 80

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Ann-Kristina Tunhed
013- 26 30 80

Vård- och omsorgsarbete 1

Agneta Lundin
013- 26 30 80

Vård- och omsorgsarbete 2

Tobias Nilsson
013-26 30 80

Vårdpedagogik och handledning

Tobias Nilsson
013-26 30 80

Äldres hälsa och livsvillkor

Katarina Johansson
013-26 30 80 

Senast uppdaterad den 21 september 2017