Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Stöd för studier

 

Läroteket – en resurs för ALLA elever som vill nå bättre skolresultat

 

Studion Vux - för dig som har läs- och skriv- eller matematiksvårigheter

 

Studera med funktionsnedsättning

Har du läs-, skriv- eller matematiksvårigheter?

Har du svårigheter med att läsa, skriva, räkna eller andra studiesvårigheter har du möjlighet att få stöd. Specialpedagogerna inom Komvux kan ge dig råd om hur du kan gå vidare.

Hör av dig till våra specialpedagoger:

Anna Andrén

Telefon 072-584 73 31

e-post Anna Andren

 

Catharina Ekman

Telefon 072-555 31 32

e-post Catharina Ekman

Senast uppdaterad den 8 september 2016