Studion Vux

På Birgittaskolans vuxenutbildning finns Studion VUX som är till för dig som har läs- och skriv- eller matematiksvårigheter. Stöd finns även för dig med talängslan. Studion Vux vänder sig till alla vuxna invånare inom Linköpings kommun.

Vi erbjuder :

  • Stöd som utformas efter behov och önskemål
  • Samtal, test och handledning
  • Stöd erbjuds även vid andra studier eller arbete

För dig som studerar inom vuxenutbildning kan vi också erbjuda kompensatoriskt stöd, bland annat i form av

  • Inlästa läromedel
  • Längre provtid
  • Kompletterande muntliga prov
  • Handledning för att utnyttja tekniska hjälpmedel, till exempel talböcker, skanner, talsyntes, rättstavnings- och övningsprogram

För dig som har talängslan eller behöver öva mer på att tala inför grupp erbjuder vi

  • Enskilt stöd och handledning

För mer information kan du vända dig till oss på nedanstående telefonnummer eller via mail.

Catharina Ekman, Specialpedagog grundläggande nivå Tel 072-555 31 32 E-post: Catharina Ekman

Anna Andrén, Specialpedagog gymnasial nivå. Tel 072-584 73 31 E-post: anna.andren@linkoping.se

Senast uppdaterad den 8 september 2016