Scheman och läsårstider

Välj Grupp - vecka eller termin. Då får du schema för gruppen. Vill du ha ett personligt schema får du det på skolan.

Schema - Novaschem

Vårterminen 2017:

2017-01-16-- 2017-06-02

Egna studier - Inga lärarledda lektioner

2017-02-20--2017-02-24(vecka 8)
2017-04-10--2017-04-17 (vecka 15)
2017-05-26

Höstterminen omfattar 18 veckor vilket innebär att det krävs minst 360 poäng för heltidsstudier.

Vårterminen omfattar 20 veckor vilket innebär att det krävs minst 400 poäng för heltidsstudier.

 

Lov:

2017-05-01
2017-05-25--26
2017-06-05--06

Studiedagar:

2016-10-06
2017-03-15


Senast uppdaterad den 24 januari 2017