Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Scheman och läsårstider

Välj Grupp - vecka eller termin. Då får du schema för gruppen. Vill du ha ett personligt schema får du det på skolan.

Schema - Novaschem

Höstterminen 2017:

2017-08-14-- 2017-12-22

Vårterminen 2018:

2018-01-15--2018-06-01

Egna studier - Inga lärarledda lektioner

2018-02-19--2018-02-23(vecka 8)
2018-04-03--2018-04-06 (vecka 14)
2017-05-26

Höstterminen omfattar 18 veckor vilket innebär att det krävs minst 360 poäng för heltidsstudier.

Vårterminen omfattar 20 veckor vilket innebär att det krävs minst 400 poäng för heltidsstudier.

 

Lov:

2018-05-01
2018-05-10--11
2018-06-06

Studiedagar:
2017-10-05
Senast uppdaterad den 21 september 2017