Distansutbildning

 

Introduktion distanskurser VT-18  
Kurskod Kursnamn Vecka 4 (enstaka kurser startar v3)
SJUAKU0D Akutsjukvård Onsdag 24/1 kl 13.00   konferensrum 4
SJUBAR0D Barn- och   ungdomssjukvård Läraren kallar   själv 
BIOBIO01D Biologi 1 Tisdag 23/1 kl 08.00   sal A504
BIOBIO02D Biologi 2 Tisdag 23/1 kl 08.00   sal A504
ENGENG05D Engelska 5 Tisdag 23/1 kl 16.30   sal A205 eller torsdag 25/1 kl   08.10 sal A105
ENGENG06D Engelska 6 Tisdag 23/1 kl 16.30   sal D409
ENGENG07D Engelska 7 Tisdag 23/1 kl 08.10   sal A203b+c
HÄLERG0D Ergonomi Läraren kallar   själv 
MÄNETI0D Etik och människans   livsvillkor Tisdag 23/1 kl 10.00 konferensrum 2
SOIETN0D Etnicitet och   kulturmöten Torsdag 25/1 kl 10.10 utanför arb.rum   E335
FIOFIO01D Filosofi 1 Måndag 22/1 kl 10.00   E423
FYSFYS01D Fysik 1 Torsdag 25/1 kl 15.00   sal A512
FYSFYS02D Fysik 2 Måndag 22/1 kl 09.00 eller onsdag 24/1 kl 15.00 sal A512
GYARNA Gymnasiearbete, NA Måndag 22/1 kl 12.40   sal A409
GYARSA Gymnasiearbete, SA Torsdag 25/1 kl 13.00   sal E214
GYARVO Gymnasiearbete, VO Läraren kallar   själv 
SJUHEM0 Hemsjukvård Onsdag 24/1 kl 14.00   konferensrum 4
HISHIS01a1,   01a2,01b Historia 1a1, 1a2 och   1b Tisdag 23/1 kl 08.50   sal A203b+c
HISHIS02a, 03 Historia 2 och 3 Måndag 22/1 kl 16.00   sal A304 eller tisdag 23/1 kl   09.00 utanför arb.rum E334
HALHAL0D Hälsopedagogik Måndag 22/1 kl 14.30   konferensrum 3
ITIITI0D IT i vård och omsorg Onsdag 24/1 kl 09.00   konferensrum 3
KEMKEM01D Kemi 1 OBS! Fredag 19/1 eller måndag 22/1 kl 08.30 sal A510
KEMKEM02D Kemi 2 Måndag 22/1 kl 11.00   sal A505
MATMAT01aD Matematik 1a Onsdag 17/1 kl 10.10   sal A204
MATMAT01bD Matematik 1b Onsdag 17/1 kl 10.10   sal A204
MATMAT01cD Matematik 1c Onsdag 17/1 kl 10.10   sal A204
MATMAT02aD Matematik 2a Måndag 22/1 kl 16.00   sal A304 eller tisdag 23/1 kl 09.00 utanför arb.rum E334
MATMAT02bD Matematik 2b Tisdag 23/1 kl 16.00   sal A210
MATMAT02cD Matematik 2c Tisdag 23/1 kl 16.00   sal A210
MATMAT03bD Matematik 3b Tisdag 23/1 kl 08.45   sal A504
MATMAT03cD Matematik 3c Tisdag 23/1 kl 08.45   sal A504
MATMAT04D Matematik 4 Torsdag 25/1 kl 16.30   sal A512
MATMAT05D Matematik 5 OBS! Onsdag 17/1 kl 17.00 reservtid onsdag 24/1 kl 17.30 sal A515
MATMAT00SD Matematik   specialisering OBS! Onsdag 17/1 kl 10.10 sal A506B
MEDMED01D Medicin 1 Måndag 22/1 kl 13.30   konferensrum 3
MEDMED02D Medicin 2 Onsdag 24/1 kl 11.00   konferensrum 3
NAKNAK01D  Naturkunskap 1 OBS! Torsdag 18/1 kl 16.30 eller torsdag 25/1 kl 16.30 sal A504
NAKNAK02D Naturkunskap 2 OBS! Torsdag 18/1 kl 16.30 eller torsdag 25/1 kl 16.30 sal A504
SJULIN0D Palliativ vård Onsdag 24/1 kl 10.00   konferensrum 3
PRRPRR01D Programmering 1 OBS! Onsdag 17/1 kl 12.40 sal A512
PSYPSY01D Psykiatri 1 Tisdag 23/1 kl 09.00   konferensrum 2
PSYPSY02D Psykiatri 2 Onsdag 24/1 kl 13.00   konferensrum 1 
PSKPSY01D Psykologi 1 Måndag 22/1 kl 15.30   konferensrum 3
RELREL01D Religionskunskap 1 Måndag 22/1 kl 16.15   sal A404
RELREL02D Religionskunskap 2 Maila läraren   Gabriella.Skold@linkoping.se
PSYRÄS0D Rättspsykiatri Läraren kallar   själv 
PSYSAM0D Samhällsbaserad   psykiatri Läraren kallar   själv 
SAMSAM01a1,   01b Samhällskunskap 1a1 o   1b Tisdag 23/1 kl 13.00   konferensrum 3
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 Tisdag 23/1 kl 14.00   konferensrum 3
SAMSAM02D Samhällskunskap 2 Onsdag 24/1 kl 13.00   konferensrum 3
SAMSAM03D Samhällskunskap 3 Onsdag 24/1 kl 14.00   konferensrum 3
PEASOC0D Socialpedagogik Onsdag 24/1 kl 13.30   utanför arb.rum E317
SPCSPE01D Specialpedagogik 1 Tisdag 23/1 kl 13.15   konferensrum 4
SPCSPE02D Specialpedagogik 2 Onsdag 24/1 kl 14.30   utanför arb.rum E317
SVASVA01D Svenska som   andraspråk 1 OBS! Måndag 15/1 kl 16.15 sal A211 eller torsdag 18/1 kl 17.00 sal A205
SVASVA02D Svenska som   andraspråk 2 OBS! Måndag 15/1 kl 17.00 sal A211 eller torsdag 18/1 kl 16.15 sal A205
SVASVA03D Svenska som   andraspråk 3 Tisdag 23/1 kl 08.30   sal A206
SVESVE01D Svenska 1 Tisdag 23/1 kl13.00   utanför arb.rum E316
SVESVE02D Svenska 2 Måndag 22/1 kl 10.00   sal A505
SVESVE03D Svenska 3 Torsdag 25/1 kl 13.00   konferensrum 2
GRNSVA2D Svenska som   andraspråk, grund Måndag 22/1 kl 16.30 eller fredag 26/1 kl 08.30 sal A206
GERVÅR0D Vård o omsorg vid   demenssjukdom Onsdag 24/1 kl 13.00   utanför arb.rum E317
VÅRVÅR01D Vård- och   omsorgsarbete 1 Måndag 22/1 kl 12.30   konferensrum 3
VÅRVÅR02D Vård- och   omsorgsarbete 2 Tisdag 23/1 kl 12.30   konferensrum 4
PEAVÅD0D Vårdpedagogik och   handledning Onsdag 24/1 kl 11.00   utanför arb.rum E316
GERÄLD0D Äldres hälsa och   livsvilkor Onsdag 24/1 kl 13.30   utanför arb.rum E316

Att studera på distans

Att studera på distans skapar en möjlighet för dig att kombinera t.ex. studier med arbete. En distanskurs innebär både frihet och ett stort personligt ansvarstagande. För att lyckas behöver du ha ett stort mått av studievana, självdisciplin och motivation. Du måste också ha god datorvana.

Våra distanskurser kommer att vara sökbara vid tre tillfällen per termin, för vårterminen 2018 gäller:

Start vecka 3-4 sista dag för ansökan 2018-01-16
Start vecka 9 sista dag för ansökan 2018-02-20
Start vecka 15 sista dag för ansökan 2018-04-03

OBS!
Vid kursstart vecka 15 kan det innebära att kurser inte avslutas under pågående termin, utan förlängs en bit in på höstterminen. Framförallt handlar det om kurser som innehåller laborationer.

 

Vi använder kommunikationsprogrammet Itslearning som ”klassrum” i kurserna. Du måste därför ha tillgång till dator med uppkoppling mot nätet. Utbildning i Itslearning erbjuds vid kursens start samt ett flertal gånger under varje termin. Du kan även få hjälp med Itslearning i vårt Lärotek i sal A 304 samt genom att titta på den introduktionsfilm som finns att hämta på vår hemsida och på Itslearnings startsida.

  • Vi har antagning till distanskurser vid tre tillfällen per termin och när du fått besked att du är antagen kallas du till ett första introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället får du en planering för kursen, en s.k. studiehandledning. Detta tillfälle är obligatoriskt, kommer du inte blir du struken på kursen. 

  • Under kursens gång har du tillgång till schemalagda handledningstillfällen. Dessa är till för att hjälpa dig nå goda studieresultat. Du avgör själv i vilken utsträckning du vill/kan delta. Övrig kommunikation med din lärare ske via Fronter alternativt genom e -mail om detta är överenskommet med din lärare. 

  • Skriftliga och muntliga prov sker på skolan under viss avsatt tid, det gäller även för andra obligatoriska moment som kan ingå i vissa kurser, t ex laborationer i kemi, fysik, biologi och naturkunskap. 

  • För dig som läser kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, där det ingår praktiska moment, finns obligatoriska handledningstillfällen samt metodiklektioner. I en del av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du måste kunna göra några veckor på en arbetsplats som inte får vara din ordinarie arbetsplats. Du behöver inte själv ordna med APL-plats – det hjälper dig skolan med.

  • Om du inte varit aktiv i kursen under en period på tre veckor blir du utskriven, såvida du inte kan stärka din frånvaro med sjukintyg från läkare. Att vara aktiv i kursen innebär att i tid lämna inlämningsuppgifter och att delta i obligatoriska övningar och prov.  Har du blivit utskriven från en kurs på grund av inaktivitet, måste du lämna in en uppgift som får godkänt resultat innan du åter registreras på kursen. 

  • Har du studiemedel från CSN kan du bli återbetalningsskyldig om du inte följer studietakten. Får du problem med att följa studieplaneringen i kursen måste du därför snarast meddela din lärare för att hitta en lösning på problemet. Det är överhuvudtaget mycket viktigt att du regelbundet har en kommunikation med din lärare så att ni båda vet hur du ligger till i kursen och på så sätt kan undvika misslyckanden eller att du blir utskriven.

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

 

Senast uppdaterad den 10 januari 2018