Distansutbildning

 

Introduktion distanskurser HT-17  
Kurskod Kursnamn Vecka 43  (en kurs start v42 och en kurs start v45)
BIOBIO01D Biologi 1 Maila läraren   Jennie.Zakrisson@linkoping.se 
BIOBIO02D Biologi 2 Måndag 23/10 kl 08.30   sal A505
ENGENG05D Engelska 5 Tisdag 24/10 kl 16.30   sal A206
ENGENG06D Engelska 6 Tisdag 24/10 kl 17.00   A205
ENGENG07D Engelska 7 Tisdag 24/10 kl 08.10   i Läroteket sal A304
HÄLERG0D Ergonomi Maila läraren   Maria.Lindbom@linkoping.se
MÄNETI0D Etik och människans   livsvillkor Maila läraren   Tobias.A.Nilsson@linkoping.se
SOIETN0D Etnicitet och   kulturmöten Onsdag 25/10 kl 10.45 utanför arbetsrum E335
FYSFYS01D Fysik 1 Torsdag 26/10 kl   15.00 sal A512
FYSFYS02D Fysik 2 Måndag 23/10 kl 09.00   sal A512
SJUHEM0 Hemsjukvård Maila läraren   Christel.Max@linkoping.se
HISHIS01a1,   01a2 Historia 1a1 och 1a2 Torsdag 26/10 kl   16.00 sal A306
HISHIS01b Historia 1b Tisdag 24/10 kl 08.45   i Läroteket sal A304
HISHIS02aD ,   03D Historia 2 och 3 Torsdag 26/10 kl   16.00 sal A306
HÄLHÄL0D Hälsopedagogik Maila läraren   Katarina.Johansson4@linkoping.se
ITIITI0D IT i vård och omsorg Maila läraren   Annika.Lindhe-Petersson@linkoping.se eller Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
KEMKEM01D Kemi 1 Maila läraren   Jennie.Zakrisson@linkoping.se 
KEMKEM02D Kemi 2 Måndag 23/10 kl 11.15   sal A510
MATMAT01bD Matematik 1b Tisdag 24/10 kl 09.00   sal A506B
MATMAT01cD Matematik 1c Tisdag 24/10 kl 09.00   sal A506B
MATMAT02aD Matematik 2a Torsdag 26/10 kl   16.00 sal A306
MATMAT02bD Matematik 2b Måndag 23/10 kl 16.30   sal A204
MATMAT02cD Matematik 2c Maila läraren   Thomas.Johansson@linkoping.se
MATMAT03bD Matematik 3b Måndag 23/10 kl 08.30   sal A505
MATMAT03cD Matematik 3c Måndag 23/10 kl 08.30   sal A505
MATMAT04D Matematik 4 Onsdag 25/10 kl 18.00   sal A515
MATMAT05D Matematik 5 Onsdag 25/10 kl 18.00   sal A515
MEDMED01D Medicin 1 Maila läraren   Katarina.Johansson4@linkoping.se
MEDMED02D Medicin 2 Maila läraren   Katarina.Johansson4@linkoping.se
NAKNAK01D  Naturkunskap 1 Maila läraren   Thomas.Johansson@linkoping.se
NAKNAK02D Naturkunskap 2 Tisdag 24/10 kl 08.10   sal A504
SJULIN0D Palliativ vård Maila läraren   Christel.Max@linkoping.se
PRRPRR01D Programmering 1 Måndag 23/10 kl 16.30   sal A204
PSYPSY01D Psykiatri 1 Maila läraren   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSKPSY01D Psykologi 1 Tisdag 24/10 kl 08.10   sal E214
RELREL01D Religionskunskap 1 Tisdag 24/10 kl 08.50   sal E214
RELREL02D Religionskunskap 2 Maila läraren   Gabriella.Skold@linkoping.se
PSYRÄS0D Rättspsykiatri Maila läraren   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSYSAM0D Samhällsbaserad   psykiatri Maila läraren   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
SAMSAM01a1,   01b Samhällskunskap 1a1 o   1b Onsdag 25/10 kl 10.00   utanför arbetsrum E335
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 Torsdag 26/10 kl   13.00 utanför arbetsrum E335
SAMSAM02D Samhällskunskap 2 Torsdag 26/10 kl   13.45 utanför arbetsrum E335
SAMSAM03D Samhällskunskap 3 Torsdag 26/10 kl   14.30 utanför arbetsrum E335
PEASOC0D Socialpedagogik Maila läraren   Maria.Lindbom@linkoping.se
SPCSPE01D Specialpedagogik 1 Maila läraren   Maria.Lindbom@linkoping.se
SPCSPE02D Specialpedagogik 2 Maila läraren   Maria.Lindbom@linkoping.se
SVASVA01D Svenska som   andraspråk 1 Måndag 23/10 kl 17.00   sal A106
SVASVA02D Svenska som   andraspråk 2 OBS!   VECKA 42 Fredag 20/10 kl 13.00 sal A107B
SVESVE02D Svenska 2 Måndag 23/10 kl 10.30   sal A510
GRNSVA2D Svenska som   andraspråk, grund OBS!   VECKA 45 Torsdag den 9/11 kl 16.30  sal A206
GERVÅR0D Vård o omsorg vid   demenssjukdom Maila läraren   Katarina.Johansson4@linkoping.se
VÅRVÅR02D Vård- och   omsorgsarbete 2 Teoridelen (delkurs   A) - maila läraren Maria.Lindbom@linkoping.se eller   Tobias.A.Nilsson@linkoping.se
PEAVÅD0D Vårdpedagogik och   handledning Maila lärare   Tobias.A.Nilsson@linkoping.se

Att studera på distans

Att studera på distans skapar en möjlighet för dig att kombinera t.ex. studier med arbete. En distanskurs innebär både frihet och ett stort personligt ansvarstagande. För att lyckas behöver du ha ett stort mått av studievana, självdisciplin och motivation. Du måste också ha god datorvana.

Våra distanskurser kommer att vara sökbara vid tre tillfällen per termin, för vårterminen 2017 gäller:

Start vecka 34 sista dag för ansökan 2017-08-16
Start vecka 39 sista dag för ansökan 2017-09-20
Start vecka 43 sista dag för ansökan 2017-10-18

OBS!
Vid kursstart vecka 43 kan det innebära att kurser inte avslutas under pågående termin, utan förlängs en bit in på vårterminen. Framförallt handlar det om kurser som innehåller laborationer.

 

Vi använder kommunikationsprogrammet Itslearning som ”klassrum” i kurserna. Du måste därför ha tillgång till dator med uppkoppling mot nätet. Utbildning i Itslearning erbjuds vid kursens start samt ett flertal gånger under varje termin. Du kan även få hjälp med Itslearning i vårt Lärotek i sal A 304 samt genom att titta på den introduktionsfilm som finns att hämta på vår hemsida och på Itslearnings startsida.

  • Vi har antagning till distanskurser vid tre tillfällen per termin och när du fått besked att du är antagen kallas du till ett första introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället får du en planering för kursen, en s.k. studiehandledning. Detta tillfälle är obligatoriskt, kommer du inte blir du struken på kursen. 

  • Under kursens gång har du tillgång till schemalagda handledningstillfällen. Dessa är till för att hjälpa dig nå goda studieresultat. Du avgör själv i vilken utsträckning du vill/kan delta. Övrig kommunikation med din lärare ske via Fronter alternativt genom e -mail om detta är överenskommet med din lärare. 

  • Skriftliga och muntliga prov sker på skolan under viss avsatt tid, det gäller även för andra obligatoriska moment som kan ingå i vissa kurser, t ex laborationer i kemi, fysik, biologi och naturkunskap. 

  • För dig som läser kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, där det ingår praktiska moment, finns obligatoriska handledningstillfällen samt metodiklektioner. I en del av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du måste kunna göra några veckor på en arbetsplats som inte får vara din ordinarie arbetsplats. Du behöver inte själv ordna med APL-plats – det hjälper dig skolan med.

  • Om du inte varit aktiv i kursen under en period på tre veckor blir du utskriven, såvida du inte kan stärka din frånvaro med sjukintyg från läkare. Att vara aktiv i kursen innebär att i tid lämna inlämningsuppgifter och att delta i obligatoriska övningar och prov.  Har du blivit utskriven från en kurs på grund av inaktivitet, måste du lämna in en uppgift som får godkänt resultat innan du åter registreras på kursen. 

  • Har du studiemedel från CSN kan du bli återbetalningsskyldig om du inte följer studietakten. Får du problem med att följa studieplaneringen i kursen måste du därför snarast meddela din lärare för att hitta en lösning på problemet. Det är överhuvudtaget mycket viktigt att du regelbundet har en kommunikation med din lärare så att ni båda vet hur du ligger till i kursen och på så sätt kan undvika misslyckanden eller att du blir utskriven.

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

 

Senast uppdaterad den 29 juni 2017