Distansutbildning

 

Introduktion distanskurser HT-18 - vecka 34  
Kurskod Kursnamn Start vecka 34 (35)
SJUAKU0D Akutsjukvård Torsdag 23/8 kl 10.00, konferensrum 3
SJUBAR0D Barn- och   ungdomssjukvård Torsdag 23/8 kl 09.00, konferensrum 3
BIOBIO01D Biologi 1 Tisdag 21/8 kl 08.30 sal A505
BIOBIO02D Biologi 2 Tisdag 21/8 kl 08.30 sal A505
ENGENG05D Engelska 5 Tisdag 21/8 kl 16.30, sal A206
ENGENG06D Engelska 6 Måndag 20/8 kl 16.15 eller fredag 24/8 kl 08.15, sal   A203b
ENGENG07D Engelska 7 Torsdag 23/8 kl 08.30, sal E424
HÄLERG0D Ergonomi Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se
MÄNETI0D Etik och människans   livsvillkor OBS! Tisdag 14/8 kl 10.50,   konferensrum 3
FIOFIO01D Filosofi 1 Maila lärare   Sofie.A.Westin@linkoping.se
FYSFYS01D Fysik 1 Måndag 20/8 kl 13.00, sal A514a
FYSFYS02D Fysik 2 Måndag 20/8 kl 13.30, sal A512
GYARNAD Gymnasiearbete NA Måndag 20/8 kl 13.00, sal A510
GYARSAD Gymnasiearbete SA Onsdag 22/8 kl 12.40, sal E214
GYARVO Gymansiearbete VO Maila lärare   Christel.Max@linkoping.se eller
    Caroline.Henriksson-Grenabo@linkoping.se
SJUHEM0 Hemsjukvård Torsdag 23/8 kl 13.30, utanför arbetsrum E317
HISHIS01a1,   01a2,01b Historia 1a1, 1a2 och   1b Måndag 20/8 kl 15.30, sal A203b
HISHIS02a, 03 Historia 2 och 3 Tisdag 21/8 kl 15.00, sal A210
HALHAL0D Hälsopedagogik Torsdag 23/8 kl 08.10, konferensrum 3
ITIITI0D IT i vård och omsorg Torsdag 23/8 kl 15.00, konferensrum 3
KEMKEM01D Kemi 1 Onsdag 22/8 kl 13.00, sal A510
KEMKEM02D Kemi 2 Onsdag 22/8 kl 14.00, sal A510
MATMAT01aD,   1bD och 1cD Matematik 1a, 1b och   1c Tisdag 21/8 kl 16.30, sal A515
MATMAT02aD,   2bD och 2cD Matematik 2a, 2b och   2c Måndag 20/8 kl 16.00, sal A504
MATMAT03bD och   3cD Matematik 3b Tisdaqg 21/8 kl 09.15, sal A505
MATMAT04D Matematik 4 Måndag 20/8 kl 14.30, sal A514a
MATMAT05D Matematik 5 Tisdag 21/8 kl 15.00, sal A210
MEDMED01D Medicin 1 Torsdag 23/8 kl 14.00, konferensrum 3
MEDMED02D Medicin 2 Torsdag 23/8 kl 14.10, konferensrum 2
NAKNAK01aD,   1a2D och 1bD  Naturkunskap 1a1, 1a2   och 1b Torsdag 23/8 kl 16.30, sal A504
NAKNAK02D Naturkunskap 2 Torsdag 23/8 kl 16.30, sal A504
SJULIN0D Palliativ vård torsdag 23/8 kl 12.40, konferensrum 2
PRRPRR01D Programmering 1 Tisdag 21/8 kl 17.30, sal A515
PSYPSY01D Psykiatri 1 OBS! Tisdag 14/8 kl 13.15,   konferensrum 3
PSYPSY02D Psykiatri 2 Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSKPSY01D Psykologi 1 Torsdag 23/8 kl 09.00, sal E404
PSKPSY02aD Psykologi 2a OBS! Tisdag 28/8 kl 14.30, sal E214
RELREL01D Religionskunskap 1 Torsdag 23/8 kl 08.10, sal A203b
RELREL02D Religionskunskap 2 Torsdag 23/8 kl 10.30, sal E214
SJURÄD0D Räddningsmedicin Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSYRÄS0D Rättspsykiatri Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSYSAM0D Samhällsbaserad   psykiatri Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
SAMSAM01a1,   01b Samhällskunskap 1a1 o   1b Tisdag 21/8 kl 13.00, konferensrum 1
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 Tisdag 21/8 kl 14.30, utanför   arbetsrum E335
SAMSAM02D Samhällskunskap 2 Tisdag 21/8 kl 11.00, utanför   arbetsrum E335
SAMSAM03D Samhällskunskap 3 Onsdag 22/8 kl 08.30, utanför   arbetsrum E335
PEASOC0D Socialpedagogik Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se
SPCSPE01D Specialpedagogik 1 OBS! Tisdag 14/8 kl 09.00,   konferensrum 3
SPCSPE02D Specialpedagogik 2 Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se
SVASVA01D Svenska som   andraspråk 1 Tisdag 21/8 kl 16.30, sal A204
SVASVA02D Svenska som   andraspråk 2 Tisdag 21/8 kl 16.30, sal A515
SVASVA03D Svenska som   andraspråk 3 Onsdag 2278 kl 08.30, sal A107b
SVESVE01D Svenska 1 Måndag 20/8 kl 14.30, sal E214 
SVESVE02D Svenska 2 Torsdag 23/8 kl 13.00, sal E214
SVESVE03D Svenska 3 Måndag 20/8 kl 13.00, sal E214
GRNSVA2D Svenska som   andraspråk, grund Måndag 20/8 kl 16.30 eller torsdag 23/8 kl 16.30, sal   A206
GERVÅR0D Vård o omsorg vid   demenssjukdom OBS! Tisdag 14/8 kl 10.00,   konferensrum 3
VÅRVÅR01D Vård- och   omsorgsarbete 1 Torsdag 23/8 kl 12.40, konferensrum 3
VÅRVÅR02D Vård- och   omsorgsarbete 2 OBS! Tisdag 14/8 kl 12.30,   konferensrum 3
PEAVÅD0D Vårdpedagogik och   handledning Maila lärare   Tobias.A.Nilsson@linkoping.se
GERÄLD0D Äldres hälsa och   livsvilkor Maila lärare Katarina.Johansson4@linkoping.se

Att studera på distans

Att studera på distans skapar en möjlighet för dig att kombinera t.ex. studier med arbete. En distanskurs innebär både frihet och ett stort personligt ansvarstagande. För att lyckas behöver du ha ett stort mått av studievana, självdisciplin och motivation. Du måste också ha god datorvana.

Våra distanskurser kommer att vara sökbara vid tre tillfällen per termin, för vårterminen 2018 gäller:

Start vecka 3-4 sista dag för ansökan 2018-01-16
Start vecka 9 sista dag för ansökan 2018-02-20
Start vecka 15 sista dag för ansökan 2018-04-03

OBS!
Vid kursstart vecka 15 kan det innebära att kurser inte avslutas under pågående termin, utan förlängs en bit in på höstterminen. Framförallt handlar det om kurser som innehåller laborationer.

 

Vi använder kommunikationsprogrammet Itslearning som ”klassrum” i kurserna. Du måste därför ha tillgång till dator med uppkoppling mot nätet. Utbildning i Itslearning erbjuds vid kursens start samt ett flertal gånger under varje termin. Du kan även få hjälp med Itslearning i vårt Lärotek i sal A 304 samt genom att titta på den introduktionsfilm som finns att hämta på vår hemsida och på Itslearnings startsida.

  • Vi har antagning till distanskurser vid tre tillfällen per termin och när du fått besked att du är antagen kallas du till ett första introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället får du en planering för kursen, en s.k. studiehandledning. Detta tillfälle är obligatoriskt, kommer du inte blir du struken på kursen. 

  • Under kursens gång har du tillgång till schemalagda handledningstillfällen. Dessa är till för att hjälpa dig nå goda studieresultat. Du avgör själv i vilken utsträckning du vill/kan delta. Övrig kommunikation med din lärare ske via Fronter alternativt genom e -mail om detta är överenskommet med din lärare. 

  • Skriftliga och muntliga prov sker på skolan under viss avsatt tid, det gäller även för andra obligatoriska moment som kan ingå i vissa kurser, t ex laborationer i kemi, fysik, biologi och naturkunskap. 

  • För dig som läser kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, där det ingår praktiska moment, finns obligatoriska handledningstillfällen samt metodiklektioner. I en del av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du måste kunna göra några veckor på en arbetsplats som inte får vara din ordinarie arbetsplats. Du behöver inte själv ordna med APL-plats – det hjälper dig skolan med.

  • Om du inte varit aktiv i kursen under en period på tre veckor blir du utskriven, såvida du inte kan stärka din frånvaro med sjukintyg från läkare. Att vara aktiv i kursen innebär att i tid lämna inlämningsuppgifter och att delta i obligatoriska övningar och prov.  Har du blivit utskriven från en kurs på grund av inaktivitet, måste du lämna in en uppgift som får godkänt resultat innan du åter registreras på kursen. 

  • Har du studiemedel från CSN kan du bli återbetalningsskyldig om du inte följer studietakten. Får du problem med att följa studieplaneringen i kursen måste du därför snarast meddela din lärare för att hitta en lösning på problemet. Det är överhuvudtaget mycket viktigt att du regelbundet har en kommunikation med din lärare så att ni båda vet hur du ligger till i kursen och på så sätt kan undvika misslyckanden eller att du blir utskriven.

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

 

Senast uppdaterad den 10 januari 2018