Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Distansutbildning

 

Introduktion distanskurser VT-18 - vecka 15  
Kurskod Kursnamn Start vecka 15
SJUAKU0D Akutsjukvård Maila lärare Christel.Max@linkoping.se   eller Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
SJUBAR0D Barn- och   ungdomssjukvård Maila lärare   Annika.Lindhe-Petersson@linkoping.se
BIOBIO01D Biologi 1 Maila lärare   Charlotte.Borrvall@linkoping.se
BIOBIO02D Biologi 2 Maila lärare   Charlotte.Borrvall@linkoping.se
ENGENG05D Engelska 5 Maila lärare   Ann-Mari.Skude@linkoping.se
ENGENG06D Engelska 6 Maila lärare   Jessica.A.Bjorklund@linkoping.se
ENGENG07D Engelska 7 Maila lärare   Anna.Forslund@linkoping.se
HÄLERG0D Ergonomi Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se
MÄNETI0D Etik och människans   livsvillkor Maila lärare   Tobias.A.Nilsson@linkoping.se
SOIETN0D Etnicitet och   kulturmöten Maila lärare   Elin.Lundborg@linkoping.se
FIOFIO01D Filosofi 1 Maila lärare Sofie.Westin@linkoping.se
FYSFYS01D Fysik 1 Maila lärare   Chuong.Nguyen@linkoping.se
FYSFYS02D Fysik 2 Maila lärare   Anna.Straldal@linkoping.se
SJUHEM0 Hemsjukvård Maila lärare   Christel.Max@linkoping.se 
HISHIS01a1,   01a2,01b Historia 1a1, 1a2 och   1b Maila lärare   Anna.Forslund@linkoping.se
HISHIS02a, 03 Historia 2 och 3 Maila lärare Johan.Esping@linkoping.se
HALHAL0D Hälsopedagogik Maila lärare   Agneta.Lundin@linkoping.se
ITIITI0D IT i vård och omsorg Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
KEMKEM01D Kemi 1 Maila lärare   Jennie.Zakrisson@linkoping.se
KEMKEM02D Kemi 2 Maila lärare   Kenneth.Astrand@linkoping.se
MATMAT01aD Matematik 1a Maila lärare Carl.Gorgis@linkoping.se
MATMAT01bD Matematik 1b Maila lärare Carl.Gorgis@linkoping.se
MATMAT01cD Matematik 1c Maila lärare Carl.Gorgis@linkoping.se
MATMAT02aD Matematik 2a Maila lärare Johan.Esping@linkoping.se
MATMAT02b Matematik 2b Maila läraren   Thomas.Johansson@linkoping.se
MATMAT02c Matematik 2c Maila lärare Carl.Gorgis@linkoping.se
MATMAT03bD Matematik 3b Maila lärare   Charlotte.Borrvall@linkoping.se
MATMAT03cD Matematik 3c Maila lärare   Charlotte.Borrvall@linkoping.se
MATMAT04D Matematik 4 Maila lärare   Chuong.Nguyen@linkoping.se
MATMAT05D Matematik 5 Maila lärare Sten.Granath@linkoping.se
MEDMED01D Medicin 1 Maila lärare   Katarina.Johansson4@linkoping.se 
MEDMED02D Medicin 2 Maila lärare   Katarina.Johansson4@linkoping.se 
NAKNAK01D  Naturkunskap 1 Maila läraren   Thomas.Johansson@linkoping.se
NAKNAK02D Naturkunskap 2 Maila läraren   Thomas.Johansson@linkoping.se
SJULIN0D Palliativ vård Maila lärare Christel.Max@linkoping.se
PRRPRR01D Programmering 1 Maila lärare Carl.Gorgis@linkoping.se
PSYPSY01D Psykiatri 1 Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSYPSY02D Psykiatri 2 Maila lärare   Katarina.Johansson4@linkoping.se
PSKPSY01D Psykologi 1 Maila lärare   Gabriella.Skold@linkoping.se
RELREL01D Religionskunskap 1 Maila lärare   Gabriella.Skold@linkoping.se
RELREL02D Religionskunskap 2 Maila lärare   Gabriella.Skold@linkoping.se
PSYRÄS0D Rättspsykiatri Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
PSYSAM0D Samhällsbaserad   psykiatri Maila lärare   Torbjorn.Ljungdahl@linkoping.se
SAMSAM01a1,   01b Samhällskunskap 1a1 o   1b Maila lärare   Elin.Lundborg@linkoping.se
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 Maila lärare   Elin.Lundborg@linkoping.se
SAMSAM02D Samhällskunskap 2 Maila lärare   Elin.Lundborg@linkoping.se
SAMSAM03D Samhällskunskap 3 Maila lärare   Elin.Lundborg@linkoping.se
PEASOC0D Socialpedagogik Maila Maria.Lindbom@linkoping.se
SPCSPE01D Specialpedagogik 1 Maila Maria.Lindbom@linkoping.se
SPCSPE02D Specialpedagogik 2 Maila Maria.Lindbom@linkoping.se
SVASVA01D Svenska som   andraspråk 1 Måndag 9/4 kl 16.15 sal A306
SVASVA02D Svenska som   andraspråk 2 Maila lärare   Petra.Rannestam@linkoping.se
SVASVA03D Svenska som   andraspråk 3 Maila lärare   Sofie.Backman@linkoping.se
SVESVE01D Svenska 1 Maila lärare   Anna.Johansson5@linkoping.se
SVESVE02D Svenska 2 Maila lärare   Kenneth.Astrand@linkoping.se
SVESVE03D Svenska 3 Maila lärare   Anna.Johansson5@linkoping.se
GRNSVA2D Svenska som   andraspråk, grund Måndag 9/4 kl 16.30 sal A206
GERVÅR0D Vård o omsorg vid   demenssjukdom Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se
VÅRVÅR01D Vård- och   omsorgsarbete 1 Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se eller Annika.Lindhe-Petersson@linkoping.se
VÅRVÅR02D Vård- och   omsorgsarbete 2 Maila lärare   Maria.Lindbom@linkoping.se eller Tobias.A.Nilsson@linkoping.se
PEAVÅD0D Vårdpedagogik och   handledning Maila lärare   Tobias.A.Nilsson@linkoping.se
GERÄLD0D Äldres hälsa och   livsvilkor Maila lärare   Katarina.Johansson4@linkoping.se eller Maria.Lindbom@linkoping.se

Att studera på distans

Att studera på distans skapar en möjlighet för dig att kombinera t.ex. studier med arbete. En distanskurs innebär både frihet och ett stort personligt ansvarstagande. För att lyckas behöver du ha ett stort mått av studievana, självdisciplin och motivation. Du måste också ha god datorvana.

Våra distanskurser kommer att vara sökbara vid tre tillfällen per termin, för vårterminen 2018 gäller:

Start vecka 3-4 sista dag för ansökan 2018-01-16
Start vecka 9 sista dag för ansökan 2018-02-20
Start vecka 15 sista dag för ansökan 2018-04-03

OBS!
Vid kursstart vecka 15 kan det innebära att kurser inte avslutas under pågående termin, utan förlängs en bit in på höstterminen. Framförallt handlar det om kurser som innehåller laborationer.

 

Vi använder kommunikationsprogrammet Itslearning som ”klassrum” i kurserna. Du måste därför ha tillgång till dator med uppkoppling mot nätet. Utbildning i Itslearning erbjuds vid kursens start samt ett flertal gånger under varje termin. Du kan även få hjälp med Itslearning i vårt Lärotek i sal A 304 samt genom att titta på den introduktionsfilm som finns att hämta på vår hemsida och på Itslearnings startsida.

  • Vi har antagning till distanskurser vid tre tillfällen per termin och när du fått besked att du är antagen kallas du till ett första introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället får du en planering för kursen, en s.k. studiehandledning. Detta tillfälle är obligatoriskt, kommer du inte blir du struken på kursen. 

  • Under kursens gång har du tillgång till schemalagda handledningstillfällen. Dessa är till för att hjälpa dig nå goda studieresultat. Du avgör själv i vilken utsträckning du vill/kan delta. Övrig kommunikation med din lärare ske via Fronter alternativt genom e -mail om detta är överenskommet med din lärare. 

  • Skriftliga och muntliga prov sker på skolan under viss avsatt tid, det gäller även för andra obligatoriska moment som kan ingå i vissa kurser, t ex laborationer i kemi, fysik, biologi och naturkunskap. 

  • För dig som läser kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, där det ingår praktiska moment, finns obligatoriska handledningstillfällen samt metodiklektioner. I en del av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du måste kunna göra några veckor på en arbetsplats som inte får vara din ordinarie arbetsplats. Du behöver inte själv ordna med APL-plats – det hjälper dig skolan med.

  • Om du inte varit aktiv i kursen under en period på tre veckor blir du utskriven, såvida du inte kan stärka din frånvaro med sjukintyg från läkare. Att vara aktiv i kursen innebär att i tid lämna inlämningsuppgifter och att delta i obligatoriska övningar och prov.  Har du blivit utskriven från en kurs på grund av inaktivitet, måste du lämna in en uppgift som får godkänt resultat innan du åter registreras på kursen. 

  • Har du studiemedel från CSN kan du bli återbetalningsskyldig om du inte följer studietakten. Får du problem med att följa studieplaneringen i kursen måste du därför snarast meddela din lärare för att hitta en lösning på problemet. Det är överhuvudtaget mycket viktigt att du regelbundet har en kommunikation med din lärare så att ni båda vet hur du ligger till i kursen och på så sätt kan undvika misslyckanden eller att du blir utskriven.

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

 

Senast uppdaterad den 10 januari 2018