Distansutbildning

 

Introduktion distanskurser HT-17  
Kurskod Kursnamn Vecka 34 (vecka 33 på några kurser)
SJUAKU0D Akutsjukvård Onsdag 23/8 kl 11.00   konferensrum 2
SJUBAR0D Barn och   ungdomssjukvård Kontakta lärare   Annika.Lindhe-Petersson
BIOBIO01D Biologi 1 OBS! Ändrad tid:   torsdag 17/8 kl 13.00 sal A505
BIOBIO02D Biologi 2 Tisdag 22/8 kl 09.15   sal A505
ENGENG05D Engelska 5 Tisdag 22/8 kl 16.30   sal A206
ENGENG06D Engelska 6 Tisdag 22/8 kl 17.00   A205
ENGENG07D Engelska 7 Torsdag 24/8 kl 08.10   sal A205
HÄLERG0D Ergonomi Onsdag 23/8 kl 14.00   utanför arbetsrum E317
MÄNETI0D Etik och människans   livsvillkor Tisdagen 22/8 kl 09.00 utanför   arbetsrum E316
SOIETN0D Etnicitet och   kulturmöten Torsdag 24/8 kl 13.45 konferensrum 3
FYSFYS01D Fysik 1 Måndag 21/8 kl 15.00   sal A512 
FYSFYS02D Fysik 2 Tisdag 22/8 kl 10.00   sal A512
GYARNA Gymnasiearbet NA Tisdag 15/8 kl 10.00   i sal A514a
GYARSA Gymnasiearbete SA Onsdag 23/8 kl 13.20   sal/arbetsrum E214
GYARVO Gymansiearbete VO Lärarna kallar   själva 
SJUHEM0 Hemsjukvård Onsdag 23/8 kl 15.00   utanför arbetsrum E317
HISHIS01a1,   01a2 Historia 1a1 och 1a2 Måndag 21/8 kl 17.10   sal A306
HISHIS01b Historia 1b Torsdag 24/8kl 09.00   sal A205
HISHIS02aD ,   03D Historia 2 och 3 Måndag 21/8 kl 17.10   sal A306
HÄLHÄL0D Hälsopedagogik Onsdag 23/8 kl 10.00   utanför arbetsrum E316
ITIITI0D IT i vård och omsorg Onsdag 23/8 kl 09.00   utanför arbetsrum E316
KEMKEM01D Kemi 1 OBS! Ändrad tid:   torsdag 17/8 kl 09.00 sal A505
KEMKEM02D Kemi 2 Fredag 25/8 kl 10.00   sal A510
MATMAT01bD Matematik 1b Måndag 21/8 kl 15.00   sal A506B
MATMAT01cD Matematik 1c Måndag 21/8 kl 15.00   sal A506B
MATMAT02aD Matematik 2a Måndag 21/8 kl 16.30   sal A306
MATMAT02bD Matematik 2b Måndag 21/8 kl 16.30   sal A204
MATMAT02cD Matematik 2c Måndag 21/8 kl 16.30   sal A204
MATMAT03bD Matematik 3b Tisdag 22/8 kl 08.45   sal A505
MATMAT03cD Matematik 3c Tisdag 22/8 kl 08.45   sal A505
MATMAT04D Matematik 4 Onsdag 16/8 kl 17.00   sal A515 (reservtid onsdag 23/8 kl 17.00 A515)
MATMAT05D Matematik 5 Onsdag 16/8 kl 17.45   sal A515 (reservtid onsdag 23/8 kl 17.00 A515)
MEDMED01D Medicin 1 Måndag 21/8 kl 15.15   sal A410
MEDMED02D Medicin 2 Onsdag 23/8 kl 15.00   utanför arbetsrum E316
NAKNAK01D  Naturkunskap 1 Torsdag 24/8 kl 16.30   sal A504
NAKNAK02D Naturkunskap 2 Onsdag 23/8 kl 10.10   sal A504
SJULIN0D Palliativ vård Onsdag 23/8 kl 10.00   konferensrum 2
PRRPRR01D Programmering 1 Onsdag 23/8 den 16/8   kl 12.40 sal A512
PSYPSY01D Psykiatri 1 Fredag 25/8 kl 11.00   utanför arbetsrum E316
PSYPSY02D Psykiatri 2 Onsdag 23/8 kl 11.00   utanför arbetsrum E316
PSKPSY01D Psykologi 1 Måndag 21/8 kl 15.45   sal A410
RELREL01D Religionskunskap 1 Torsdag 24/8 kl 08.10   sal A208
RELREL02D Religionskunskap 2 Torsdag 24/8 kl 09.00   sal A208
PSYRÄS0D Rättspsykiatri Kontakta lärare   Torbjörn Ljungdahl
PSYSAM0D Samhällsbaserad   psykiatri Kontakta lärare   Torbjörn Ljungdahl
SAMSAM01a1,   01b Samhällskunskap 1a1 o   1b Måndag 21/8 kl 08.30   konferensrum 3
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 Måndag 21/8 kl 10.00   konferensrum 3
SAMSAM02D Samhällskunskap 2 Måndag 21/8 kl 11.00   konferensrum 3
SAMSAM03D Samhällskunskap 3 Torsdag 24/8 kl 13.00   konferensrum 3
PEASOC0D Socialpedagogik Onsdag 23/8 kl 13.00   utanför arbetsrum E317
SPCSPE01D Specialpedagogik 1 Tisdagen 22/8 kl   11.00 utanför arbetsrum E317
SPCSPE02D Specialpedagogik 2 Onsdag 23/8 kl 11.00   utanför arbetsrum E317
SVASVA01D Svenska som   andraspråk 1 Måndag 21/8 kl 16.30   sal A205
SVASVA02D Svenska som   andraspråk 2 Fredag 25/8 kl 13.00   sal A107B
SVESVE02D Svenska 2 Fredag 25/8 kl 09.00   sal A510
GRNSVA2D Svenska som   andraspråk, grund Måndag 21/8 kl   16.30-18.00 eller torsdag 24/8 kl 08.30-10.00 sal A208
GERVÅR0D Vård o omsorg vid   demenssjukdom Onsdag 23/8 kl 14.00   utanför arbetsrum E316
VÅRVÅR01D Vård- och   omsorgsarbete 1 Måndag 21/8 kl 14.30   sal A410
VÅRVÅR02D Vård- och   omsorgsarbete 2 Särskilt schema   mellan 16/8-1/9
PEAVÅD0D Vårdpedagogik och   handledning Kontakta lärare   Tobias Nilsson
GERÄLD0D Äldres hälsa och   livskvalitet Onsdag 23/8 kl 13.00   utanför arbetsrum E316

Att studera på distans

Att studera på distans skapar en möjlighet för dig att kombinera t.ex. studier med arbete. En distanskurs innebär både frihet och ett stort personligt ansvarstagande. För att lyckas behöver du ha ett stort mått av studievana, självdisciplin och motivation. Du måste också ha god datorvana.

Våra distanskurser kommer att vara sökbara vid tre tillfällen per termin, för vårterminen 2017 gäller:

Start vecka 34 sista dag för ansökan 2017-08-16
Start vecka 39 sista dag för ansökan 2017-09-20
Start vecka 43 sista dag för ansökan 2017-10-18

OBS!
Vid kursstart vecka 43 kan det innebära att kurser inte avslutas under pågående termin, utan förlängs en bit in på vårterminen. Framförallt handlar det om kurser som innehåller laborationer.

 

Vi använder kommunikationsprogrammet Itslearning som ”klassrum” i kurserna. Du måste därför ha tillgång till dator med uppkoppling mot nätet. Utbildning i Itslearning erbjuds vid kursens start samt ett flertal gånger under varje termin. Du kan även få hjälp med Itslearning i vårt Lärotek i sal A 304 samt genom att titta på den introduktionsfilm som finns att hämta på vår hemsida och på Itslearnings startsida.

  • Vi har antagning till distanskurser vid tre tillfällen per termin och när du fått besked att du är antagen kallas du till ett första introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället får du en planering för kursen, en s.k. studiehandledning. Detta tillfälle är obligatoriskt, kommer du inte blir du struken på kursen. 

  • Under kursens gång har du tillgång till schemalagda handledningstillfällen. Dessa är till för att hjälpa dig nå goda studieresultat. Du avgör själv i vilken utsträckning du vill/kan delta. Övrig kommunikation med din lärare ske via Fronter alternativt genom e -mail om detta är överenskommet med din lärare. 

  • Skriftliga och muntliga prov sker på skolan under viss avsatt tid, det gäller även för andra obligatoriska moment som kan ingå i vissa kurser, t ex laborationer i kemi, fysik, biologi och naturkunskap. 

  • För dig som läser kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, där det ingår praktiska moment, finns obligatoriska handledningstillfällen samt metodiklektioner. I en del av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du måste kunna göra några veckor på en arbetsplats som inte får vara din ordinarie arbetsplats. Du behöver inte själv ordna med APL-plats – det hjälper dig skolan med.

  • Om du inte varit aktiv i kursen under en period på tre veckor blir du utskriven, såvida du inte kan stärka din frånvaro med sjukintyg från läkare. Att vara aktiv i kursen innebär att i tid lämna inlämningsuppgifter och att delta i obligatoriska övningar och prov.  Har du blivit utskriven från en kurs på grund av inaktivitet, måste du lämna in en uppgift som får godkänt resultat innan du åter registreras på kursen. 

  • Har du studiemedel från CSN kan du bli återbetalningsskyldig om du inte följer studietakten. Får du problem med att följa studieplaneringen i kursen måste du därför snarast meddela din lärare för att hitta en lösning på problemet. Det är överhuvudtaget mycket viktigt att du regelbundet har en kommunikation med din lärare så att ni båda vet hur du ligger till i kursen och på så sätt kan undvika misslyckanden eller att du blir utskriven.

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

 

Senast uppdaterad den 29 juni 2017