Distansutbildning

 

Introduktion distanskurser VT-17  
Kurskod Kursnamn Vecka 14
BIOBIO01D Biologi 1 Onsdag kl 14.15 sal   A510
BIOBIO02D Biologi 2 Onsdag kl 14.15 sal   A510
ENGENG05D Engelska 5 Tisdag kl 16.20 sal   A205
ENGENG06D Engelska 6 Måndag kl 14.40 sal   A205 
ENGENG07D Engelska 7 Måndag kl 15.25 sal   A205
HÄLERG0D Ergonomi Kontakta lärare
MÄNETI0D Etik och människans livsvillkor Kontakta lärare
SOIETN0D Etnicitet och   kulturmöten Tisdag kl 11.30 utanför arbetsrum   E335
FYSFYS01D Fysik 1 Måndag kl 16.30 sal   A514a
FYSFYS02D Fysik 2 Måndag kl 09.30 sal   A512
SJUHEM0 Hemsjukvård Kontakta lärare
HISHIS01a1,   01a2 Historia 1a1 och 1a2 Torsdag kl 16.00 sal   A306
HISHIS01b Historia 1b Torsdag kl 16.00 sal   A306
HISHIS02aD ,   03D Historia 2 och 3 Torsdag kl 16.00 sal   A306
HÄLHÄL0D Hälsopedagogik Kontakta lärare
ITIITI0D IT i vård och omsorg Kontakta lärare
KEMKEM01D Kemi 1 Fredag kl 10.00 sal   A510
KEMKEM02D Kemi 2 Torsdag kl 14.15 sal   A510
MATMAT01bD Matematik 1b Torsdag kl 16.00 sal   A306
MATMAT01cD Matematik 1c Torsdag kl 16.00 sal   A306
MATMAT02aD Matematik 2a Tisdag kl 16.30 sal   A504
MATMAT02bD Matematik 2b Tisdag kl 16.30 sal   A504
MATMAT02cD Matematik 2c Tisdag kl 16.30 sal   A504
MATMAT03bD Matematik 3b Tisdag kl 08.30 sal   A505
MATMAT03cD Matematik 3c Tisdag kl 08.30 sal   A505
MATMAT04D Matematik 4 Tisdag kl 16.30 sal   A504
MATMAT05D Matematik 5 Måndag kl 17.30 sal   A515 
MEDMED01D Medicin 1 Kontakta lärare
MEDMED02D Medicin 2 Kontakta lärare
NAKNAK01D  Naturkunskap 1 Måndag kl 16.30 sal   A504
NAKNAK02D Naturkunskap 2 Måndag kl 16.30 sal   A504
SJULIN0D Palliativ vård Kontakta lärare
PRRPRR01D Programmering 1 Måndag kl 17.30 sal   A515 
PSYPSY01D Psykiatri 1 Kontakta lärare
PSKPSY01D Psykologi 1 Tisdag kl 10.45 sal   E214
RELREL01D Religionskunskap 1 Tisdag kl 10.10 sal   E214
RELREL02D Religionskunskap 2 Maila läraren
SAMSAM01a1,   01b Samhällskunskap 1a1 o   1b Tisdag kl 08.30   utanför arbetsrum E335
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 Tisdag kl 10.00   utanför arbetsrum E335
SAMSAM02D Samhällskunskap 2 Tisdag kl 11.00   utanför arbetsrum E335
SAMSAM03D Samhällskunskap 3 Tisdag kl 10.30   utanför arbetsrum E335
PEASOC0D Socialpedagogik Kontakta lärare
SPCSPE01D Specialpedagogik 1 Kontakta lärare
SVASVA01D Svenska som   andraspråk 1 Tisdag kl 09.00   utanför arbetsrum E335
SVASVA02D Svenska som   andraspråk 2 Torsdag kl 08.10 sal   A506b
SVESVE02D Svenska 2 Fredag kl 09.10 sal   A510
GRNSVA2D Svenska som   andraspråk, grund Torsdag  kl 16.00 eller fredag kl 08.30 sal A205
GERVÅR0D Vård o omsorg vid   demenssjukdom Kontakta lärare
PEAVÅD0D Vårdpedagogik och   handledning Lärare kallar själv

 

Att studera på distans

Att studera på distans skapar en möjlighet för dig att kombinera t.ex. studier med arbete. En distanskurs innebär både frihet och ett stort personligt ansvarstagande. För att lyckas behöver du ha ett stort mått av studievana, självdisciplin och motivation. Du måste också ha god datorvana.

Våra distanskurser kommer att vara sökbara vid tre tillfällen per termin, för vårterminen 2017 gäller:

Start vecka 4 sista dag för ansökan 2017-01-18
Start vecka 9 sista dag för ansökan 2017-02-22
Start vecka 14 sista dag för ansökan 2017-03-29

OBS!
Vid kursstart vecka 14 kan det innebära att kurser inte avslutas under pågående termin, utan förlängs en bit in på höstterminen. Framförallt handlar det om kurser som innehåller laborationer.

 

Vi använder kommunikationsprogrammet Fronter/Itslearning som ”klassrum” i kurserna. Du måste därför ha tillgång till dator med uppkoppling mot nätet. Utbildning i Fronter/Itslearning erbjuds vid kursens start samt ett flertal gånger under varje termin. Du kan även få hjälp med Fronter/Itslearning i vårt Lärotek i sal A 304 samt genom att titta på den introduktionsfilm som finns att hämta på vår hemsida och på Fronters/Itslearnings startsida.

  • Vi har antagning till distanskurser vid tre tillfällen per termin och när du fått besked att du är antagen kallas du till ett första introduktionstillfälle. Vid introduktionstillfället får du en planering för kursen, en s.k. studiehandledning. Detta tillfälle är obligatoriskt, kommer du inte blir du struken på kursen. 

  • Under kursens gång har du tillgång till schemalagda handledningstillfällen. Dessa är till för att hjälpa dig nå goda studieresultat. Du avgör själv i vilken utsträckning du vill/kan delta. Övrig kommunikation med din lärare ske via Fronter alternativt genom e -mail om detta är överenskommet med din lärare. 

  • Skriftliga och muntliga prov sker på skolan under viss avsatt tid, det gäller även för andra obligatoriska moment som kan ingå i vissa kurser, t ex laborationer i kemi, fysik, biologi och naturkunskap. 

  • För dig som läser kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, där det ingår praktiska moment, finns obligatoriska handledningstillfällen samt metodiklektioner. I en del av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du måste kunna göra några veckor på en arbetsplats som inte får vara din ordinarie arbetsplats. Du behöver inte själv ordna med APL-plats – det hjälper dig skolan med.

  • Om du inte varit aktiv i kursen under en period på tre veckor blir du utskriven, såvida du inte kan stärka din frånvaro med sjukintyg från läkare. Att vara aktiv i kursen innebär att i tid lämna inlämningsuppgifter och att delta i obligatoriska övningar och prov.  Har du blivit utskriven från en kurs på grund av inaktivitet, måste du lämna in en uppgift som får godkänt resultat innan du åter registreras på kursen. 

  • Har du studiemedel från CSN kan du bli återbetalningsskyldig om du inte följer studietakten. Får du problem med att följa studieplaneringen i kursen måste du därför snarast meddela din lärare för att hitta en lösning på problemet. Det är överhuvudtaget mycket viktigt att du regelbundet har en kommunikation med din lärare så att ni båda vet hur du ligger till i kursen och på så sätt kan undvika misslyckanden eller att du blir utskriven.

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

 

Senast uppdaterad den 3 februari 2017