Gymnasial vuxenutbildning

Vi erbjuder utbildning med stort kursutbud och många valmöjligheter

Vi erbjuder dig kurser på gymnasienivå som kan läsas med lärarledd undervisning på dagtid eller som distanskurser (läs mer om distans under rubriken distansutbildning).

Du är välkommen att ansöka till gymnasial vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Har du en examen eller ett studiebevis från gymnasieskolan så är du välkommen att ansöka direkt.

Du kan studera till en hel gymnasieexamen men du kan även studera enstaka kurser om du tex saknar behörighet till någon utbildning som du har tänkt dig att söka.

På gymnasienivå finns även vår Vård- och omsorgsutbildning som ger dig undersköterskekompetens. Behörighet till den utbildningen är: grundläggande svenska eller grundläggande svenska som andraspråk. Läs mer om utbildningen under rubriken Vård och omsorg

Vill du göra en studieplanering vänd dig till Studie- och yrkesvägledarna 

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

Kurs                                                          CSN poäng         Dagkurs eller distanskurs

 

Biologi

Biologi 1                                                    100                      Distanskurs

Biologi 1                                                    100                      Dagkurs

Biologi 2                                                    100                      Distanskurs

Biologi 2                                                    100                      Dagkurs

 

Datakurser

Programhantering                                      100                      Dagkurs

Data, orienteringskurs                                50                        Dagkurs

Programmering 1                                       100                      Distanskurs

Programmering 1                                       100                      Dagkurs

 

Engelska

Engelska 5                                                 100                      Distanskurs

Engelska 5                                                 100                      Dagkurs

Engelska 5, orienteringskurs/stöd              50                        Kan endast läsas tillsammans med Engelska 5

                                                                                               på Birgittaskolan

Engelska 6                                                 100                      Distanskurskurs

Engelska 6                                                 100                      Dagkurs

Engelska 7                                                 100                      Distanskurs

Engelska 7                                                 100                      Dagkurs

                                                                                              

Filosofi                                        

Filosofi 1                                                    50                        Distanskurs                

Filosofi 1                                                    50                        Dagkurs

 

Fysik

Fysik 1a                                                     150                      Distanskurs

Fysik 1a                                                     150                      Dagkurs

Fysik 2                                                       100                      Distanskurs

Fysik 2                                                       100                      Dagkurs

 

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete                                         100                      Distans, naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiearbete                                         100                      Distans, samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiearbete                                         100                      Distans, vård och omsorgsprogrammet

 

Historia

Historia 1a1 - för yrkesutbildning               50                        Distanskurs

Historia 1a1 - för yrkesutbildning               50                        Dagkurs

Historia 1a2 - för yrkesutbildning               50                        Distanskurs

Historia 1a2 - för yrkesutbildning               50                        Dagkurs

Historia 1b                                                 100                      Distanskurs

Historia 1b                                                 100                      Dagkurs

Historia 2a                                                 100                      Distanskurs

Historia 2a                                                 100                      Dagkurs                      

Historia 3

                                                                  100                      Distanskurs

 

 

                                                                                              

Kurs                                                          CSN poäng         Dagkurs eller distanskurs

 

Kemi

Kemi 1                                                       100                      Distanskurs

Kemi 1                                                       100                      Dagkurs

Kemi 2                                                       100                      Distanskurs

Kemi 2                                                       100                      Dagkurs

 

Matematik

Matematik 1a – för yrkesutbildning           100                      Dagkurs                      

Matematik 1b – för sam/ek utbildning       100                      Distanskurs                

Matematik 1b – -”-                                     100                      Dagkurs

Matematik 1c – för na/tekn utbildning       100                      Distanskurs

Matematik 1c – -”-                                     100                      Dagkurs

Matematik 2a - för yrkesutbildning           100                      Distanskurs

Matematik 2a - -”-                                      100                      Dagkurs

Matematik 2b - för sam/ek utbildning       100                      Distanskurs

Matematik 2b - -”-                                     100                      Dagkurs

Matematik 2c - för na/tekn utbildning      100                      Distanskurs

Matematik 2c - -”-                                     100                      Dagkurs

Matematik 3b - för sam/ek utbildning       100                      Distanskurs

Matematik 3b - -”-                                     100                      Dagkurs

Matematik 3c - för na/tekn utbildning      100                      Distanskurs

Matematik 3c – -”-                                    100                      Dagkurs

Matematik 4                                              100                      Distanskurs

Matematik 4                                              100                      Dagkurs

Matematik 5                                              100                      Distanskurs

Matematik 5                                              100                      Dagkurs

Matematik specialisering                           100                      Dagkurs, bygger på Matematik 4

Kursen genomförs i samarbete med Linköpings universitet                     kan läsas parallellt med Matematik 5.

 

Matematik, orienteringskurs/stöd              50                        Kan endast läsas tillsammans med

                                                                                                                              Matematik 3-5 på Birgittaskolan

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1 – för yrkesutbildning   50                        Distanskurs

Naturkunskap 1a1 – för yrkesutbildning   50                        Dagkurs

Naturkunskap 1a2 – för yrkesutbildning   50                        Distanskurs

Naturkunskap 1a2 – för yrkesutbildning   50                        Dagkurs

Naturkunskap 1b                                       100                      Distanskurs

Naturkunskap 1b                                       100                      Dagkurs

Naturkunskap 2                                         100                      Distanskurs

Naturkunskap 2                                         100                      Dagkurs

 

Psykologi

Psykologi 1                                                50                        Distans

Psykologi 1                                                50                        Dagkurs

Psykologi 2a                                              50                        Dagkurs

 

 

 

Kurs                                                          CSN poäng         Dagkurs eller distanskurs

 

Religionskunskap

Religionskunskap 1                                   50                        Distanskurs

Religionskunskap 1                                   50                        Dagkurs

Religionskunskap 2                                   50                        Distanskurs

 

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1- för yrkesutbildn     50                        Distanskurs

Samhällskunskap 1a1- för yrkesutbildn     50                        Dagkurs

Samhällskunskap 1a2- för yrkesutbildn     50                        Distanskurs

Samhällskunskap 1a2- för yrkesutbildn     50                        Dagkurs

Samhällskunskap 1b                                  100                      Distanskurs

Samhällskunskap 1b                                  100                      Dagkurs

Samhällskunskap 2                                    100                      Distanskurs

Samhällskunskap 3                                    100                      Distanskurs

                                                                                              

Sverige då och nu,                                     100                      Dagkurs

orienteringskurs

 

Sociologi

Etnicitet och kulturmöten                          100                      Distanskurs

 

Svenska

Svenska 1                                                  100                      Dagkurs                      

Svenska 2                                                  100                      Distanskurs

Svenska 2                                                  100                      Dagkurs

Svenska 3                                                  100                      Dagkurs

                                              

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1                        100                      Distanskurs

Svenska som andraspråk 1                        100                      Dagkurs

Svenska som andraspråk 1,2,3, två terminer 150/termin*)    Dagkurs

Svenska som andraspråk 2                        100                      Distanskurs

Svenska som andraspråk 2                        100                      Dagkurs

Svenska som andraspråk 3                        100                      Dagkurs

 

Skrivträning, orienteringskurs,                   50                        Dagkurs

Kan endast läsas tillsammans med

Svenska som andraspråk 1-3 på Birgittaskolan

 

Uttalsträning, orienteringskurs                  50                        Dagkurs

Kan endast läsas tillsammans med

Svenska som andraspråk 1-3 på Birgittaskolan

 

Konversationskurs, orienteringskurs,        50                        Dagkurs

Kan endast läsas tillsammans med

Svenska som andraspråk på Birgittaskolan

 

 

 

*) Här läser du SVA01, 02 och 03 på två terminer. Rekommenderas endast för dig som har akademisk utbildning från hemlandet

Senast uppdaterad den 25 november 2016