Vård och omsorg

Sjuksköterska tar blodtryck

 

Vid Birgittaskolans vuxenutbildning kan du läsa kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet för att få kompetens att arbeta inom vård och omsorg.

Du kan studera i närkurs, på distans eller validera dina kunskaper. Tillsammans med studievägledare och/eller lärare gör du en individuell planering för dina studier. 

I flera kurser ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, som en viktig del i utbildningen. Vi lägger stor vikt vid att knyta samman den teoretiska utbildningen med praktisk tillämpning. I våra välutrustade metodrum övar du olika praktiska moment för att vara väl förberedd inför din APL. Under APL-perioden gör din lärare regelbundna kontaktbesök för att träffa dig och din handledare.

Vi har ett nära samarbete med olika vårdutförare och anordnar regelbundet handledarutbildningar för handledare inom vård och omsorg.

Vid Birgittaskolans vuxenutbildning anordnar vi även uppdragsutbildningar.

Birgittaskolans vuxenutbildning är certifierad inom Vård- och omsorgscollege i Östergötland.

Senast uppdaterad den 8 september 2016