Vård och omsorg

 

Utbildningen för dig som brinner för att arbeta med människor!

Vill du arbeta som undersköterska, skötare, vårdare, personlig assistent eller med socialt arbete? Då har Birgittaskolans vuxenutbildning utbildningen för dig; Vård och omsorgsutbildningen som ger dig undersköterskekompetens! Våra erfarna pedagoger med sin stora kompetens erbjuder dig en utbildning utifrån dina förutsättningar och önskemål!

Hos oss kan du läsa enstaka kurser eller en sammanhållen utbildning på tre terminer, se kursplan nedan. Du kan studera med lärarledd undervisning på dagtid enligt schema eller på distans, läs mer om distans under rubriken distans. Du kan eventuellt validera dina kunskaper om du har jobbat länge inom yrket, läs mer under Validering Vård- och omsorg längre ned på sidan. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare gör du en planering för dina studier.

I flera av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande) som en viktig del av utbildningen. Vi har välutrustade metodrum där du får öva på olika praktiska moment som gör att du blir väl förberedd inför din APL.

Vi är stolta över att vara certifierade inom Vård och omsorgscollege i Östergötland. Certifieringen är en kvalitetssäkring på att du får den utbildning som branschen efterfrågar.

Förkunskapskrav: Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå.

Efter utbildningen: Du har oerhört goda möjligheter att få en anställning inom vård och omsorg. 

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Agneta Lundin, lärare, tel 013-26 30 80

Lars Uhlin, rektor, tel 013-20 72 51

Termin 1

 

Introduktion,

orienteringskurs

50p (ej distanskurs)

 

 

Vård-   och omsorgsarbete 1

200 p    APL

 

 

Medicin   1

150   p

 

 

Hälsopedagogik

100   p

 

 

Psykologi 1

50 p

Termin 2

 

Vård   och om-

sorgsarbete   2, 150 p     APL

 

 

Etik   och människans livsvillkor, 100 p

 

 

Specialpedagogik   1, 100 p

 

 

Psykiatri   1

100   p

 

Termin 3 Inriktningar

Akutsjukvård

Akutsjukvård, APL,   200 p

Medicin 2, 100 p

Palliativ vård, 100 p

It i vård och omsorg, 100

Barn och ungdomssjukvård

Barn och ungdomssjukvård, APL, 200 p

Medicin 2, 100 p

Palliativ vård, 100 p

It i vård och omsorg, 100 p

Psykiatri

Psykiatri   2, APL, 200 p

Socialpedagogik,   100 p

Samhällsbaserad   psykiatri, 100 p

It i vård och omsorg, 100 p

Funktionsnedsättning

Specialpedagogik   2, APL, 100 p

Vårdpedagogik   och handledning, 100 p

Hemsjukvård,   100 p

Palliativ   vård, 100 p

It i vård och omsorg, 100 p

Äldreomsorg.

Äldres hälsa och livskvalitet, APL,   200 p

Hemsjukvård, 100 p

Palliativ vård, 100 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p

 

 

Vid validering görs en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och erfarenheter. För att du ska få formell kompetens (betyg)  på dina kunskaper görs bedömningen mot kursplaner och kunskapskrav i Vård- och omsorgsprogrammet.

Valideringen inleds med ett samtal med  läraren för att kartlägga de kunskaper du har.

Planering av valideringen görs med utgångspunkt från dina individuella kunskaper. Beroende på vilken kurs du ska validera sker den muntligt, skriftligt eller praktiskt. Den kan ske individuellt eller i mindre grupp. Om du behöver komplettera delar av en kurs gör vi tillsammans en studieplanering som passar dig. Som avslutning får du ett formellt betyg på den aktuella kursen.

 

Senast uppdaterad den 21 september 2017