Distansutbildning

En person använder en iPad

 

Att studera på distans.

När du läser på distans kan du kombinera utbildning med arbete då du själv väljer tid och plats för dina studier. Kursstart och antagning sker 3-4 gånger per termin enligt schema. Du väljer också i vilken takt du ska genomföra studierna. Samtidigt ställer det stora krav på dig att planera och genomföra dina studier.

Vid en första introduktion träffar du din lärare. Då går ni igenom vad det innebär att studera på distans och du får information om den kurs du ska påbörja. Som stöd för dina studier kommer du att arbeta utifrån en studiehandledning. Du har kontakt med din lärare huvudsakligen via kommunens lärplattform Fronter.

Om du inte varit aktiv i kursen under en period på högst tre veckor blir du utskriven, såvida du inte, om du t ex varit sjuk, kan stärka din frånvaro med sjukintyg från läkare. Lämnar du inte in uppgifter i tid eller uteblir från prov/examinationer utan giltigt skäl blir du utskriven från kursen.

Har du CSN-medel kan du bli återbetalningsskyldig om du inte följer studietakten. Får du problem med att följa studieplaneringen i kursen måste du därför snarast meddela din lärare för att hitta en lösning på problemet. Det är överhuvudtaget mycket viktigt att du regelbundet har en kommunikation med din lärare så att ni båda vet hur du ligger till i kursen och på så sätt kan undvika misslyckanden eller att du blir utskriven.

I vissa kurser ingår obligatoriska tillfällen då du träffar din lärare på skolan, t ex vid praktiska lektioner i skolans metodrum.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i vissa kurser. Skolan ordnar APL-plats. Om du har arbetat inom vård och omsorg kan du eventuellt validera din APL. Diskutera det med din lärare.  

Varje kurs avslutas med någon form av bedömning av de kunskaper du inhämtat. Hur bedömningen görs informerar läraren dig om då det kan variera från kurs till kurs.

 

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Katarina Johansson, lärare, tel 013-26 30 80

Maria Danielsson, rektor, tel 013-20 72 51

Senast uppdaterad den 8 september 2016