Utbildning

 

Du som vill arbeta som undersköterska, skötare, vårdare, personlig assistent eller med socialt arbete – Birgittaskolans vuxenutbildning erbjuder dig utvecklande och lärorika utbildningar. Erfarna pedagoger med hög kompetens möter dig utifrån dina förutsättningar och önskemål. Vi arbetar med flexibla lösningar för att just du ska nå dina mål.

Individuell studieplan

Tillsammans med studievägledare gör du en individuell studieplan över vilka kurser du vill läsa och på vilket sätt.

På Birgittaskolans vuxenutbildning har du möjlighet att komplettera med gymnasiegemensamma ämnen. 

Närkurs

Om du läser i närkurs följer du schemalagd undervisning i skolan. 

Distans

Om du arbetar eller vill studera i din egen takt har du möjlighet att läsa delar av eller hela utbildningen på distans. I distanskurser sker arbetet till stor del via kommunens lärplattform Fronter.

Till distanskurserna har vi kontinuerlig antagning under terminen. 

Validering

Om du har arbetslivserfarenhet från vårdyrket kan du eventuellt validera dina kunskaper. Detta innebär att vi värderar kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom studier, samhällsliv och arbetsliv och som kan leda till formella gymnasiebetyg. 

Stöd i studierna

Förutom det stöd du kan få av dina lärare har du möjlighet att få hjälp i Läroteket. Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du få hjälp i studion VUX av erfarna speciallärare och pedagoger. 

APL = Arbetsplatsförlagt lärande

I vissa kurser ingår APL. Du får då möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete inom vård och omsorg. APL utgör cirka 20% av utbildningstiden. Under APL följer du handledarens arbetstider.

Det finns möjlighet att göra APL utomlands.

Senast uppdaterad den 8 september 2016