Validering inom Vård och omsorg

Du som har arbetslivserfarenhet från vårdyrket kan validera hela eller delar av en kurs.

Vid validering görs en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och erfarenheter. För att du ska få formell kompetens (betyg)  på dina kunskaper görs bedömningen mot kursplaner och kunskapskrav i Vård- och omsorgsprogrammet.

Valideringen inleds med ett samtal med  läraren för att kartlägga de kunskaper du har.

Planering av valideringen görs med utgångspunkt från dina individuella kunskaper. Beroende på vilken kurs du ska validera sker den muntligt, skriftligt eller praktiskt. Den kan ske individuellt eller i mindre grupp. Om du behöver komplettera delar av en kurs gör vi tillsammans en studieplanering som passar dig. Som avslutning får du ett formellt betyg på den aktuella kursen.

Senast uppdaterad den 8 september 2016