Inriktningar

 

På Folkungaskolans grundskola erbjuds för tillfället tre inriktningar:

 • Dansklasserna
 • Musikklasserna
 • Scienceinriktning

Till läsåret så kan det tillkomma fler, information om det publiceras senare.

Nedan finns mer information om de tre nuvarande inriktningarna.

Dansprofilen från år 7 på Folkungaskolan ger eleverna en bred träning i olika dansstilar med inriktning mot streetdance, modern/nutida dans, jazzdans och olika träningstekniker.

Eleverna medverkar i olika föreställningar med betoning på dans men också med inslag av teater. Föreställningar skapas även i samarbete med musikklasserna.  På Folkungaskolan är det estetiska uttrycket integrerat i skolans hela arbete. Dans och scenisk framställning/drama är ett viktigt redskap för lärande, gestaltning och förmedling av idéer och tankar.   Folkungaskolan lägger stor vikt vid elevansvar och elevinflytande.

Förändringen av timplanen är tre timmar per vecka.

Val till dansprofil sker via Linköpings kommuns skolval till år 7. Information om skolvalet skickas ut till alla elever i år 6.

Elever som söker till dansprofil kommer att få genomföra ett danstest. Skriftlig kallelse till test kommer i god tid att sändas ut till de elever som har sökt.  

Elever från andra kommuner har möjlighet att söka plats på en skola i Linköping. Är man folkbokförd i Linköping har man alltid företräde. Detta gäller även val till Folkungaskolans Dansklasser. OBS att förstahandssökande har högsta prioritet oavsett testresultat.

Målet för den musikaliska utbildningen på Folkungaskolan är att ge våra elever goda musikaliska färdigheter med en fördjupad förståelse och upplevelse av musik. På Folkungaskolan är musiken av stor betydelse och integrerad i skolans hela arbete.

 • Musiken utgör ett viktigt redskap för lärande, gestaltning och förmedling av idéer och tankar.
 • Musik och estetiska ämnen ger lust och möjlighet till utveckling och förstärkning av elevens lärande i andra ämnen.
 • Undervisningen följer grundskolans kursplaner i alla ämnen, men i samverkan med musikämnet.

Vad innehåller musikämnet? Undervisningen bygger till största delen på sång. Genom sången stiftar eleverna bekantskap med musikens olika huvudmoment:

 • Röstvård och tonbildning 
 • Körsång 
 • Notläsning 
 • Gehörslära 
 • Allmän musiklära 
 • Musiklyssnande och -historia 
 • Rörelse och drama

Konserter och andra framträdanden  förekommer rikligt och spelar en både rolig och viktig roll i elevens utveckling.

Individuell instrumentalundervisning kan vi tyvärr inte erbjuda. All sådan undervisning sker hos Kulturskolan och alltid utanför schemalagd undervisning.

Hur är verksamheten organiserad? Musiklektionerna är fler än vad som vanligen ingår i timplanen och motsvarar en musiklektion per dag. Tid för musiken fås genom att skolans val och en del av elevens val, används till musikämnet.

52 elever tas ut till år 4 varje år. Uttagning sker efter ett musikaliskt anlagstest i början av vårterminen i år 3. Inga teoretiska eller instrumentala förkunskaper krävs.

Eleverna har samma förmåner som grundskolans övriga elever. De är till exempel berättigade till busskort.

Ansökan till musikklass sker under höstterminen i år 3 via detta anmälningsformulär.

Vi fyller även på våra musikklasser med några platser till år 7.

Musiklärare: Gunnel Davidsson Ann-Charlotte Landelius Maria Samuelsson

Scienceinriktningen är tvärvetenskaplig och syftar till att arbeta tematiskt med projektarbete som lärform. Utbildningen riktar sig till elever från och med år 7 som visar stort intresse för och vill få fördjupade kunskaper i matematik, engelska, naturvetenskapliga och samhällsinriktade ämnen. Eleverna får möjlighet att upptäcka på vilket sätt ämnena samverkar med varandra och med andra ämnen i skolan.

Eleverna tar till sig kunskap genom möjligheten att träna och utveckla förmågor som kritiskt tänkande, kreativitet, granskning, koppling till sammanhang och ansvarstagande. Vi arbetar både med traditionell undervisning och i projektform. Projekten är tematiska och ämnesövergripande. Hållbar utveckling är en genomgående röd tråd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 oktober 2016