Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppsats- och rapportskrivande

Här hittar du tips på länkar att använda när du ska skriva en uppsats, ett projektarbete eller gymnasiearbetet.

 

  • DIVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 33 svenska lärosäten.
  • DOAJ - Directory of open access journals Här hittar du artiklar i vetenskapliga tidskrifter i fulltext. Språket är i huvudsak engelska.
  • Google scholar - Google Scholar gör det enkelt för dig att söka allmänt efter vetenskaplig litteratur. GS hjälper dig att hitta den mest relevanta akademiska forskningen världen över.
  • LIBRIS - Är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.
  • SwePub - Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.
  • Uppsatser.se - Samlande sida för studentarbeten på olika nivåer.
  • Uppsök - Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.
  • Vad är en vetenskaplig artikel? - Jämför gärna med det som står skrivet i Vetenskapshandboken.

Sajter som presenterar den senaste forskningen

  • Forskning & Framsteg - Sök bland artiklar (1990-) i den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg som skriver om aktuella forskarrön. Ofta men inte alltid finns hela artikeln att läsa.
  • Forskning.se - Webbplats med information om svensk forskning.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 november 2017