International Baccalaureate (IB)

IB – International Baccalaureate Diploma Programme – är den enda internationellt erkända gymnasieutbildningen i världen. Den finns på cirka 1 500 skolor i 120 länder och är en dörröppnare till universitet och högskolor över hela världen. Utbildningen är på engelska och är densamma i alla länder.

 

Första året på IB är likt Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet men undervisningen är på engelska. I årskurs två börjar själva IB-utbildningen och eleverna läser och examineras i sex ämnen. Tre ämnen är på Higher level och tre på Standard level. Dessutom deltar eleverna i kärnverksamheterna Theory of Knowledge – ToK och Creativity, Action and Service – CAS.

Inför slutexamen på våren i IB3 tränas eleverna grundligt i så kallade mock exams. Betygen på IB sätts av examinatorer världen över.

Theory of Knowledge utvecklar elevens kritiska tänkande och visar hur ämnen hör ihop. Creativity, Action and Service stimulerar socialt engage­mang, kreativitet och fysisk aktivitet. Varje elev skriver under sista året en så kallad Extended Essay, vilket innebär ett universitetsförberedande projektarbete med individuell handledning.

Tidigare IB-elever på Katedral studerar nu på universitet i  Sverige samt i länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA. Första kullen IB-studenter på Katedral examinerades 2004.

Monica Nilsson, rektor IB-programmet

— IB är en del av Katedralskolans mångfacetterade utbud. Det är en internationell utbildning med ett mycket gott renommé.

Allt fler går på IB just för att utbildningen ger så många möjligheter efter avslutade studier.

IBO:s hemsida kan du klicka dig fram till universitet utomlands och ta reda på om krav på exempelvis en viss mattekurs föreligger för den utbildning du är intresserad av. Här har du möjlighet att  klicka dig vidare till det universitet du önskar.

Katedralskolan. International Baccalaureate (IB)

Besöksadress: Platensgatan 20
Platensgatan 20 på karta

Rektor
Monica Nilsson
Telefon: 013-207554
E-post: monica.nilsson@linkoping.se

Coordinator
Jonathan Lowrey
Telefon: 013-294853
E-post: jonathan.lowrey@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 februari 2017