Shakespeare-resa till London

7-10 september reste 18 Katedralelever från IB2 till London

De åkte dit för att inom kursen EngA Lang/Lit närstudera Shakespeare. Under resan genomfördes en rundvandring i Shakespeares fotspår och en workshop med skådespelare från The Globe Theatre med fokus på den innan studerade pjäsen Macbeth. Kronan på verket var att uppleva Macbeth på plats i Shakespeares teater. Utöver Shakespeare genomfördes studiebesök på museer med anknytning till elevernas studieinriktning. Det var en mycket lyckad studieresa!

Senast uppdaterad den 13 september 2016