Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Reseersättning och inackorderingstillägg

Reseersättning

Elever i gymnasieskolan kan erbjudas reseersättning i form av årskort för den allmänna kollektivtrafiken.

Reseersättning beviljas om färdväg (cykel- eller gångväg) mellan hem (elevens folkbokföringsadress) och skola är minst 6 km enligt de gränslinjer som fastställs för varje skola.

Reseersättning kan även utgå till elev som har inackorderingstillägg och har mer än 6 km resväg mellan skolan och inackorderingsbostaden.

Är du osäker på avståndet mellan din bostad och skola?

Varje skola ansvarar för utdelning av årskort i början av höstterminen för alla elever som går i skola i Linköping. Respektive skola ansvarar också för de kort som kan vara aktuella i samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Avståndet mellan bostad och skola kan mätas genom Linköpings kommuns webbtjänst nedan.

Mer information om reseersättning finns i dokumentet "Information om reseersättning i gymnasieskolan".

Har du frågor om busskort ska du kontakta respektive gymnasieskola.

Inackorderingstillägg

 

Det kan en studerande i vissa fall få om man studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Regler för inackorderingstillägg finns på ansökningsblanketten.

Den som går i kommunal eller landstings/regiondriven gymnasieskola ansöker hos hemkommunen. Ansökningsblankett lämnas till:

Gymnasieantagningen
Apotekaregatan13C
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 88 20

Den som går i fristående gymnasieskola och de tidigare riksinternatskolorna ska söka inackorderingstillägg hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2017