Närvaroteam för ökad närvaro i skolan

Vid årsskiftet startade Linköpings kommun ett närvaroteam som består av specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog och socionom. Teamet arbetar på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden och vänder sig till såväl kommunala som fristående grundskolor i Linköpings kommun.

Närvaroteamet arbetar med elever vars närvaro är mindre än femtio procent. Dessa elever behöver åtgärdande insatser för att kunna öka sin närvaro i skolan. Arbetet utgår från en helhetssyn kring elev, familj och skola.

Vid oro för låg närvaro kan vårdnadshavaren eller skolan kontakta närvaroteamets chef Anders Bergholtz på 070-520 84 91

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 maj 2016