Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ellen Keys Fritids

Fritidshemmet Ellen Key ligger i Ryd i ett grönt område med mysig trädgård och stora utrymmen inomhus. På fritidshemmet finns det 8 platser och ungdomarna är mellan 12-21 år.

Aktiviteter:

Vi planerar aktiviteter på lov och studiedagar tillsammans med ungdomarna utifrån deras önskemål och förmåga.

Promenader, Utomhuslekar t.ex. hoppa på studsmatta, bad i poolen, bandy, utomhusplockepinn, pysslar, spelar spel, bakar, går på bio, bowlar mm. Vi firar även årets olika högtider.

Målgrupp:

Lindrigt utvecklingsstörda ungdomar i ålder 12-21 med behov av stöd enl. LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Målsättning:

Att skapa en rolig och givande fritid.

Öppethållande/Tillgänglighet:

Vi har öppet vardagar 8,00–18,00, samt lov och studiedagar

Uppföljning:

Vi har regelbundna personalmöten och planeringsdagar. Vi har en kontinuerlig kontakt med föräldrar. Varje ungdom har en omvårdnadsplan som revideras varje år i samråd med föräldrar/gode män och ibland ungdomarna.

Samverkan:

Vi samverkar med bland annat skola, habilitering vid behov.

Personalens utbildningsnivå/Bemanning:

På Ellen Key arbetar 3 personal.

Personalens utbildning: Vårdare och fritidsledare.

Vi arbetar med:

Vid behov använder vi Tecken som stöd.

 

Ellen Keysgatan 25

Telefonnummer 013-20 56 48

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 april 2017