Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Tröskaregatan fritids

Tröskaregatan fritids ligger i Lambohovs centrum med närhet till bibliotek, grönområden, kollektivtrafik och livsmedelsaffär. Vi har 7 platser att erbjuda i ålder 12-21 år. med gemensamt kök, vardagsrum, lekrum.
Personalen gör alla inköp och lagar all mat.

Aktiviteter:

Vi anpassar verksamheten till individerna. Återkommande aktiviteter är t.ex. promenader, biblioteksbesök, måla, pyssla, bollekar, lyssna på musik, gå på autismföreningens biovisningar. Vi firar även årets olika högtider.

Målgrupp:

Ålder 12-21 med behov av stöd enl. LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, med inriktning mot utvecklingstörning som har behov av att vara en liten grupp.

Målsättning:

Vår målsättning är att erbjuda en trygg, stimulerande, utvecklande och avslappnad vistelse som genomsyras av glädje. Vi har också som målsättning att förbereda ungdomarna för framtiden, t.ex. genom att träna på att vistas i olika sociala sammanhang inom trygga ramar.

Öppethållande/Tillgänglighet:

Vardagar är det öppet mellan 12,00 – 17,00, lov och studiedagar är det öppet efter behov mellan 7,15- 17,00.

Uppföljning:

Vi har regelbundna personalmöten samt planeringsdagar, kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell plan för individen. Övrig kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål/behov.

Samverkan:

Vi har kontakt med individens hem, skola, korttidshem, habiliteringen utifrån behov.

Personalens utbildningsnivå/Bemanning:

På Tröskaregatan arbetar 4 personal.

Personalens utbildning: Undersköterska/barnsköterskor/vårdare. Personalen har relevant utbildning för arbetet och får regelbunden handledning. De har övervägande lång erfarenhet inom området.

Vi arbetar med:

Vi arbetar utifrån den enskildes individuella behov. Det kan vara genom tecken som stöd, närkontakt, bilder, vanlig kommunikation mm

Tröskaregatan 21

Telefonnummer 013 - 20 78 52

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 april 2017